Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Η μεγάλη σφαγή των συντάξεων
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ
Α γῇ ο
·  Ο· 40
` "ι ρ
Ο τη ι
Δ  νΞεκιεΑ Μ .`ς
ι η.ωη,ο511.ω/
3.05 · Με · ιι
η· Μ ο
Π0ΔῳΝἑ!
|·| μεγάΠη σφαγή
των συντάξεων
Τα "ιμιΠά γράμματα" του σχεδίου |(ατρούγκαΠου
Οι ηερικσηές στις κύριες συνταξεις ηου θα ΑΠΟ 6.75% ΜΕχΡ| θα Ποια είναι τα Ταμεία ηου ενσυησλογιστούν τώρα, θα «βαητισθούν» ηροσωηικη Το ΠΟΣΟΣΤΟ ησισύνται στο ικΑ αηό Η .20] 6
διαφορα και θα εφαρμοστούν αηό το 2018 ^Ν^Π^ΗρΩΣΗΣ και τι αλλαζει για μισθωτούς,
Γ|ἰἔὶἱἰἔΗἶΗ δημοσίους υηαλληλους, ελεύθερους εηαγγελματίες, αγρότες
ΨΑΛ|Δ| ΕΩΣ ΚΔ' 15% με βαση τα νέα ησ- και ναυτικούς
σσστα αναηληρωσης. Αναλύτικοί Πίνακες με τις ΜΕ Το 707 ΤΩΝ
συνταξεις αναλογα με τα έτη ασφαλισης και ΑΠΟΔΟχΩΝ <:5ΕΤ|ΛΣ» γψΠλὁτερες εισφορές 15%
τους τωρινους μισθους ΘΑ γΠΟΛΟΠΖΠΔ| για μισθωτούς και ελαχιστο
ΣΤΑ 67 η εθνικη σύνταξη των 384€. Πρό- Το ΕΦ^Π^Ξ κα' ΠΑ "λ"ἔΡόν Π7€ το μήνα γ'Ρ
στιμσ 6% σε εθνικη και αναλογική σύνταξη για ^|ΤΗΣΕ'Σ ΑΠΟ ελευθερο“ς ε"“γγελμ“Πες
κάθε χρόνο ηρόωρης εξόδου ηριν αηό τα 67 Το ΚΜ κΑ| ΜΕΓΑ
ΔΔ -Δ· -· ·
ΜΑΤΣ ΜΕΝΑ '
ΑΜΡΑ 
' ΣΕιιιαΕΣ ι
ΣΕ ΥΠΟΥΡΓΕ|Α, ΔΗΜ0ΥΣ,
Λ|ΜΕΝ|κ0, ΝΟΣΟΚΟΜΕ|Α
8.874
ΠΡΟΣΛΗιυΕιΣ ε
Στο ΔηΜοΣιο
ΣΕ σο ΜΕΡΕΣ
ΕΚΛΟΓΕΣ ΝΔ.
«ΟΥΔΕΤΕΡΟΣ» ΣΤΟΝ Β' ΓΥΡΟ
Ο ΤΖ|ΤΖ|ΚΩΣΤΑΣ. ΠΟΥ
ΟΜΩΣ ΖΗΤΑ ΑΝΑΝ ΕΩΣ|·|
ΣΕΛ. "Ο
ι ι 'Η '
' Οι '
· αν. Λ Ι
ι ι '
ι ' ιι ι

Τελευταία νέα από την εφημερίδα