Πρωτοσέλιδο Φως:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
η τιν: Δεγ·ι·εΡΑ:
Δ/υτης: ο. Νικοῇη'ί'δης
¦ Διευθυντής ΣυντάξεωςέττΡΑτοτ'ΜΑκΡιιτ © ω η
'ι ΔΕΥΤΕΡΑ-ΔιΑπογΑΡιοΜο4εο Α.ο:2οο4 ' 
· ¦ΠΑ|Ξ¦ ΣΑΝ
οπνΜπιπκοτ στο οευτερο
η ημίχρονο κοι περοσε κοι οπο
την πηοτείο σπάΖοντοο το μπποκο
του ρωμοπεου Πσνιωνίου ο
'Συνεχίζει το περίφημο σερί της
η ομάσσ του Μάρκο εμίρη
· κοι στο 2048ι
Μονικη οσίστ του Φορτουνη στο 0-4
Μου του Τσορι ο Δοκάρι ,ο 'Μηπως άσος
πριν ο πάρκο πετυκει~το 4-2 σου ο
επιστροφη στο νκοη νιο τον ιντενιε ί4-3
στο 800 που είχε νο βρει οίκτυο οπο τον
< Νοεμβριο ο Δοκάρι κοι ο κοσάμι (σου
'ο.τι οεν εκανε σε
οηοκπηρο το 2ο4Β στη :ουπερ Λίνκο! το κοτάΦερε ο πάρντο
στο 28 Χθεσινά πεπτά συμμετοχής
του ο πετυκοίνοντοο το πρῶτοΞτου
νκοη στο πρωτάοηημο. Μιά
κοι οίνοντοτ την πρώτη
του οσίστ '
οτί 'ί
οιοιίο οπο
τους τρεις σκόρερ .
του οπυμπιοκοιί.
Ιντενιε κοι Πάρντο. η
ονκσπιάΞοντοι...Μσ:ί ν '
τους κοι ο Κώστα
κάσομι , ο ,¦ η < ·  Δ ο Φορτοιίνηο “ 
κοιΤσὐριπο- ~ ρ ο ι· “ ^ ί κ   ι ` _ Ρ ο  
νηνυρίΞουν ` μ - ο -  _ |
στο 0-4
Ι , .
'ενο κουβάρι
οι ποίκτεε του πω
νιωνίου στην προΑ μ'
σωρινιί ισοΜριση μ
¦ (4-4) 
“πωσ σημοντικο οτι ράπομε τρίο νκοη
σε μίο ομάοο που στην το" της ,είχε
οεκτεί σε οπο το πρωτάοηημο
ο · η “ τεσσερο τερμοτοκ ο οπυμπιοκος Φοβεροτ στο β' περοσε
Ι · κοι οπο τη Νεο Σμυρνη. κεροίζοντος κοι
γ ~ τον Πονιῶνιο
κο πάρντο εδωσε μιά κοπή
οπάντηση. οπως κοι ο :οηίνο ο
ο Μοσουοκου εκει ποιότητά κοι
πάντοτε εχουμε οποιτησεις·
: _ ο ο η
1 η ουσίοἐκηιοεομο
ουοιοστικοί στο
ΚΩ¦Τ|¦ Φ°Ρῖ°Υ"||¦= ·Δεν
ονκωΟηκομε μετά την ισοφάριση ο το
περιμενομε ομως ότι 0ο ητον ουσκοηο ο Έχουμε
οκομο κίνητρο ο οσων" κάθε κυριοκιί νο ευχάριστιετοι ποσοσῷοιρο ο κοσμος ο 'οποι στον ο· νυρο
οσων νο στομοτησουν το ρεκορ ο 'εχουμε
στοκο κοι την Ευρώπη που ρεπουμε νο
πάμε κοι εκεί νωπά
Μ|Λ0"|ΝΟΕ ΠΩ π.) κοι
οκορερ¦ με πωπω"
προσοορά ο ΑΓΡΑΒΜΗΣ
ιο π.) κοι ποπιί πως ο Λοκ
ΝΑ|0Υ ί40 η.) ο ο 0Νῖ0Μ (9
Ι ποντοι σε 4ο πεπτά›
κοι ο ΤΕΜ:
ί7 π. σε 43')
μπορουν νο
προσοερουν ο
Για τον ονώνο πάρουν:
ΑΠ0:Τ0ΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ίσεΠί6ο
4ο) ο Διοπντι·ιτΔεΜιιε "ζ 
ίσεηίσσ 45) ο Ρεπορτάζ οπο °¦ων=χ°'ὡν° Ξ ¦
4 τη Νεο Σμυρνη ο ΑΛΕΞΗΣ
τρίτο σερί μοτς
η ομάοο του ποράσκου στη τουπερ Λίνκο που οεν κείοε οίκτυο» ο οι κρητικοί
οηοκπιίρωσον την
ονομετρηση με 44 
Μπες Η η πιο οπ- :
πο κοι πάηι το νκοη
εμεινε νιο εκείνους...
άγνωστη Με·
ΒΡΕΜΗΣ (όεΠἰδ° 'Ο
Γράφει ο Διοπτιι εππιιτ ισίση “
¦ κοι,οιἑ6ὡηΜ¦εςἐὡ ή!
προσωπου με 0/48 ` Ι
τπΑιιονΛιιτ ι44 πι οι πρώτοι η
7 οῦ·γ“ο£“Δ η
ευη ιιιηικι·οινο 

Τελευταία νέα από την εφημερίδα