Πρωτοσέλιδο Πρωταθλητής:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
κ] ΜΙΧΑΛΗΣ  ΑΛΕΚΟΣ  ΒΑΣΙΛΗΣ κΑΡΑπΙΑΑΗΣ  κΩΣτΑΣ ξ. ΜΑΝΩΛΗΣ
-· ΜΟΡΦοΜοΣ Ἡ ΑΔΑΜΑΝτοπογΛοΣ ΔΠΟ¦ωΕΙΣἩΜ ΠΔ ΤΟΝ “ΠΝ 3 ι ΣΑΜοοΡΑκΗΣ  ΔΡΑκοΣ
Ρεκόρ. θέαμα Μας αφόπνιοε σέ Ο! κινήσεις Του κό_0υῖς Μέ ηκεοκώοτα; Κρατάμε νίκη
και προοπτικη η ιοοΦαριοη! αλλαξαν το παιχνιδι ανέ ηκε όληηοιια και δοκιμες
ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ
Πρωἴα8λη'ή;
' ΔΕΥΤΕΡΑ 4 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ: ΕΥΡΩ 1.30
ΜΠΑΑ|( ΤΖΑ|( ω“”""“"ῦ
«Χρειαζεται χρόνο
· “Μπονῆς»
στη... διαφορα! -οΝΤοΜ¦
, . . Ήρα" Η ο νε
· Ο Θραλος εριξε... 21 ποντους “ , > Υ "ΜΝΚ
στον Απόλλωνα επικρατώντας ==:ῇἄἔζ“ με Το”
ἔε 83-62 στο ΣΕΦ , ο Αμερ'κ°Μ ΜΜΜ,
· οιιπερ ο Σπανοιιλης. εξαιρετικοι καρδ¦ἑς» στα ΜΚ.. Με' ο
οι |0ντομ και ΜιλοιιτίνοΦ σύντροφός καλως εεὲἔρὲς...
Μὲξας: «Η αμυνα που παιζει ο Ολυμπιακός, ειναι η καλύτερη στην Ευρώπη»
ΑΡ. ΦΥΑ. 821
γκρεμίστηκε
και το τείχος
του 0ιιζ0ιινίδη
~ ο  ._ 7

Τελευταία νέα από την εφημερίδα