Πρωτοσέλιδο Έθνος: Τα νέα πλαφόν για όλες τις συντάξεις
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΔΕΥΤΕΡΑ
4 ιΑΝονΑΡιον Ζωα
ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ: Ι026|
|.30€
Νίκησε καιτην Αλωσε τη Ν. Σμύρνη ί
ΑΕΚ με ξέσπασμ και συνεχίζει
στο φινάλε 23 . σήττητσε σ θρύλσε Μια  ι
ε Δ· / ° ί
ΞἔίἑιΕΜ!1ΠΗΜΝΗΜΗῖἱἴιί'ΣἱΗω!ι ι!'ΜὶΙΨ ιι:=ιι=ιιιιΣιΞιιιιιιιιιι:ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι;ιιιιιιιιιιι¦2ιι.ιι·ι~ιιιιιιιιιιιιιιιιηΜπιλυ; Μινι .ίπ μι' Ξ ι: ·~ =ιιι~ιιειΜ Η Η ι κ” ί' “ ι ` Με' ·' Η ι ι
ΚΛΕ|ΔΩΣΑΝ ΤΑ ΟΡ|Α ΠΑ Τ|Σ ΑΝΩΤΑΤΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞ|ΟΥΧΩΝ
ΤΑ ΝΕΛ ΜΜΜ"
_ _.  για όλεε τι5 συντόξει5
ΤΟΥΣ εκπροσώπου8 των θεσμών αποστέλλεται σημερα η τε- ί ' '
ΕΤοιμ" για Εξαπλασια '[Π8 εθνικη8 συνταξη8
λική Πρόταση τηε ελληνικηε κυβέρνηση8 για το νομοσχέδιο , ,
Ι τη8 ασφαλιστικη8 μεταρρύθμιση5. Το σχέδιο καθορίζει με ακρί- Π ΟρΟφΠ για την κυρια ΚΕΠ
 βεια τα ανώτατα ποσό αποδοχών για την κύρια σύνταξη και προσ- 0ΚταΠλἀσια ια Ἡ8 ΠολλαΠ 8
Π  διορίζει τον τρόπο υπολογισμού εφεξη8. 4·5 γ _
Μι Πιτ
1.400 αρχιτεκτονικό μέλη του
μνημείου συντηρηθηκαν για τα
ανόγκε5 αναστήλωση5 του. 34 Ά Ι ΑΠΟ ΑΜΒΩΝΟΣ
κινητα
ειπα 
Μ" Η"
Μ"ΤΡθ"Μ|ΤΕΣ
'Λτδ  ,
ΣΑονΔικΗ ΑΡΑΒ'Α · 'ΡΑΝ
|Ε|'θΣ "ΒΑΜΟΣ "λ Μ"
ΕΜΠ" Σ|Π|| Μ"Ρ|Κθ'
· . κ υ
ΕκΛοτεΣ Στη ΝΔ _ _ ι
κλειδιά για τη . Ξ ΑΓΩΝΑ τιΑ τοπ 2 Αι·ΝοονΜεΝον: .. _ ι. .
νίκη Π ΑΤΤΙ'(ή Ι Ι Ι Σε νέεε προκλητικἑ5 ί
και η Μακεδονία      τοποθετήσει5 προχώρησαν 
δύο ιερόρχε8. ο Κορίνθου
Στο επίκεντρο τη8 εκστρατεία5 Β. ο Π ό     Μ  Διονύσιοε και ο Λαρίση5
Μεϊμαρόκη και κυρ. Μητσοτάκη Ι ¦γνό"ο5' με οφορμή Το
Ο! δυο μεΥΟλε5 Περ!φερε!ε5- Τ Τρία σενόρια εξετόζουν οι Αρχέ5 σχετικό με την τύχη των δύο νεαρών που αγνοούνται από σύμφωνο συμβίωοη5 και το
τα ξημερώματα τη5 Πρωτοχρονιό5. Η εγκληματική ενέργεια δεν έχει αποκλειστεί 3· Προσφυγικό. 30