Πρωτοσέλιδο Θεσσαλονίκη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τ|Μ|·| 1.30€ · ΕΤΟΣ 530 · ΑΡ. ΦγΛ. 11.675 ΔΕΥΤΕΡΑ 4 |ΑΝΟΥΑΡ|ΟΥ 2016 και σΤο ἱΠτθΓΠθτ Μ_ΜΞΜ|ιε5_9Γ
ΚΑΜ|Α ΑΝΤ|ΔΡΑΣ|·| ΑΠΟ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑ| ΠΕΡ|ΦΕΡΕ|Α
Η αιθαλομίχλη
πνίγει Τη Θεσσαλονίκη
Πανω ατιό τα όρια συναγερμού τα μικροοωματίδια
ΧΑΝΣ ΟΥΒΕ ι·ιΑι·ιΑινιΑΤΘΑιογ
ΜΑΤΣ|(Ε
'Ενας Γερμανός
σΤο Τιμόνι Της κοΘ
ΣΕΛ. 33
[Η] Ξτῇ]ΠδεῇΜω@η Τ©@ ' ΔραμαΤική αυξηση Της αΤμο- Το διήμερο 28 και 29 Δεκεμβρίου
σ 5 σφαιρικής ρι3ι·ιανσης. ιδιαιΤέρως υι·ιερέβησαν καΤό ι·ιολι3 ακόμη και
Εζ@Π©@ Κ@Π η  Της συγκένΤρωσης Των ει·ιικίνδυ- Τα όρια ει·ιιβολής έκΤακΤων μέΤρων.
- - ι· ' . κ·- η π: ' νων μιι<ροσωμαΤιδίων ΡΜ1Ο. ι·ια- 'ΩσΤόσο. Πέρα αι·ιό Τηνι<αΤαγρα©ῖηΜ Κ@@@η !ῇ@ῖ@©λ@Π@Μ ραΤηρήθηκε Τις ΤελευΤαίες ημέ- φή αυΤής Της σημανΤικής ει·ιιβα  ρες Του 2015 σΤο κένΤρο Της Θεσ- ρυνσης σΤην αΤμόσφαιρα Της Θεσ] φ 7 έ σ _ | Ι σαλονίκης. σαλονίκης. καμία ανΤίδραση και
©1ΐμ©@φ@Π@Μ©η ©@Π@Μ@Π ' Σε ι·ιολλές ι·ιεριι·ιΤὡσεις οι συγ- καμία αι·ιολυΤως συσΤαση δεν υι·ιήρκενΤρὡσεις Των μικροσωμαΤιδίων εε αι·ιό Τις αρμόδιες υι·ιηρεσίες.
ξει·ιέρασαν Τα όρια ει·ιιφυλακής. ενω ΣΕΛ_ 8-9
©0 πιο δη   Πε @ην @15  
8Ρ0ΒΤ8 ΠΑΟΚ
. . Χιονοι·ιαγίδα
Γυρω-γυρω = .
όλοι και στην -ανθη
Η κακοκαιρία έφερε αναβολή Την ωρα ι·ιου οι
Τούρκοι αναφέρουν ι·ιως η ΓαλαΤόσαρα'ι°
θέλει Τον Ρόμι·ιερΤ Μακ. ΣΕΛ_ 18. 23
ινιι·ιΑΣκεΤ
(ΕΠ·)σΤροΦή
σΤην Ευρώπη
Λίγο ι·ιριν Τις Πρεμιέρες Τους σΤη δευΤερη
φαση Του Γιουροκαι·ι. Άρης και ΠΑΟΚ
νίκησαν Ρέθυμνο ενΤός και Κόροιβο
Αμαλιόδας εκΤός. ανΤίσΤοιχα. ΣΕΛ_ 26-27
σΤη μέση
ο Βέλλιος
Η εξαιρεΤική εμφανιση Του
24χρονου φορ. ι·ιου ι·ιέΤυχε
χαΤ-Τρικ σΤο 3-0 Του Ηρακλή 
ει·ιί Της Καλλονής. έδωσε Ι
Τροφή σε νέα σεναρια Τιερί
αι·ιοχωρησής Του. Δυο μήνες
εκΤός δρασης ξανα ο ΚοσΤίν
Λόζαρ. ΣΕΛ. 14-15