Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: "Πόρτα" από την τρόικα για το ασφαλιστικό
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΜΗ ΝΝ
ΣΥΝΕΧ ΣΕ
ΦΠΥΡ|ΠΖΠΣ
ΠΡΑΣ|Ν0!
 22 Ο
δῖΕἔΤἶΤΤΠἩΤΠ ΠΕἔΜ;ΠΠΕΤ][Η] νζΠἩ©Ἡ1© ΝἩΞ[]ἔΞἩΞἐ | | | · | η | Τ Τ · Τ Τ | Τ Τ | · Τ Τ
ΠΟΥ ΖΗΤΟΥΝ ΜΕΓΑΛΕΣ ΜΕ|ΩΣΕ|Σ ΣΓ|Σ ΣΥΝΤΑΞΕ|Σ
«ΠΟΡΤΑ» Λ ' Λ ο · Δ
Μό την τρό·κα · ο ·
γΤο το ασφΜΤστΤκό... · ο · ο 8
ΜΜΜ Σ ΝΝ ΝΤΞόνηΤΜΞ σ
άνω των "20 € ζητουν οι «θεσμοί», ` ” . “ · '. . : . .. . ' .Μ '
τιντιηρότηση Μό την ελληνικη ηλευρό Ό ` . . . . . . . . . . · . .
για ηερικοηές Μό τα Τ7Ο € " · Τ Αν Ι 1 __ . . · . . . . Τ . .
ζ* , . _. ` ΜΜωω"Μω . . . · · · · '
Μό Τ ΜΤΒ ΜΗ  η "Μ χ Μ.- Δ Δ · · Δ ·
ΕΝΩ Ο' ΔΑΝΕ|ΣΤΕΣ ΕΠ|ΜΕΝ0ΥΝ Γ|Α δ ζ· Μ Τ “ Τ
ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΥΠΟΛΟΤ|ΣΜΟΥ % ` τ ι Τ . Τ
ΤΩΝ ΑηοΔοχΩΝ Με ΣγΝΤΑΞΕΤΣ / . ΜΑΜ Τ _ ' Τ Τ Μι ι
ΣΤΟ 53% ΤΩΝ Μ|ΣΘΩΝ ἔἔνω Ο ¦. Δ · ' ·
ἡ °||ῇή“5 Σ · · · · · · · · ·
.ΜΗΝΟΣ ΘΠΠ©ΕΩΠΕἔ@ , . ¦ . . . . . . . .
για την τριετία 2ΟΤ 6-2ΟΤ 8 και . . . . .
ηρόσθετη μέτρο βλέηει το ΔΝΤ Μὴ . . .. . . · Δ . Δ Δ
ενώ η κυβέρνηση «ξονομετρόει» ~ 7
τους ]53 ο! ῦψε' των κθισ'μων ΜΜΜ ΣΤΟ Ε|Δ|κο ΕΝΘΕΤΟ
ψηφοφοριων στη Βουλη Μ%ω ΑΣΦΑΛ|ΣΗ ε ΣΥΝΤΑΞΗ
Μ έ Χ
 η Η Τ
ΖΥΜΩΣΕ|Σ ΚΔ' ΠΑΡΑΣΚΗΝ|0Μ ΜΕ' ΤΗΣ ΚΑΛΠΗΣ ΤΗΣ ΝΤΙΝΟΣ ΝΤ
ΕΚΛΟΓΕΣ ΝΔ.
ΑΠΘ `
|'|ΥΡΟΔΟΤ|·|ΣΕ ΤΗΝ
Γ|Α ΤΗΝ ΕΞΑΦΑΝ|Σ|·| ΤΩΝ
2 ΝΕΩΝ ΣΤό ΜΕΣΟΛΟΓΓ| ΗΤΕΣ ΕΝΤΑΣΗ Με ΤΕχΕΡΑΝΗ
›ΣΕΛ_ 9  ·|ἶ:Ξἔ3Τ
ΜΟΝΟ ΜΕ ΚΑΡΤΕΣ ~ «
ΝΗΣΩΝ τιΑΜ|ΣΘ_Ωτοπ ΜΜΕ
ΤΑ "ΝΝΑ ΜΑΣ, ΝΑ' ΣΥΝΤΑ:|0ΥΧ0ΥΣ ΤΗ ΣΑογΔ|κΗ
Τ||'|ΟΤΕ ΑΛΛΟ ΑΣΕ^· Π· 29 ΑΡΑΒ|Α
 'ΔΗΛΩΣΑΜΕ 100.000 |'||·|ΓΑΔ|Α κΑ| ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΕΝΩ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΛΛΑ ΤΟΣΑ! τρωω Ν

Τελευταία νέα από την εφημερίδα