Πρωτοσέλιδο Η Γάτα:Recognized text:
Το ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΣΤΟ|ΧΗΜΑ ΠΝΑ' ΕΔΩ Με ΑΠΟΔΕ'ΞΕ'Σ!!!
Εη·ΒεΒσ·ὡΒηκσν το Χ”
Μ στο Βιγιαρεόῆ-Βσῆένθισ
Ϊ (6,10), το 8|πῆό στο
και "ΠΜ κΠΡ-Χοῆ στο,
το Χ/ Ι στο Φόρεστ
Μ  Γκριν-Τορκί (3,75)
. , . κο· το «Χ» στο Φου5
ο Περσσε ο «Μστσωμενοε» Δ σημειο στο συστημα γω ειδικουε: Φοτχ-κοσμ (ΒΑΠ)
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΣΤοΙχΗΜΑΠκΗ & ΠΑΡΑΣκΗΜΑκΗ εΦΗΜεΡΙΔΑ
Η | .Αμ ΦΥΛΛΟΥ 2%
ΜΜΜ" .. Μ α Ι α ΜΜΜ"
> .Μ Ο ο
κγΡ·ΑκΗ 3 ¦ 1.3ο€ ·
·ΔΝογΑΡ·ογ 2016 
Το - έ ' ;Ύ ο “ _ , >,Μ·κρόκουπόν· “ 
ε -~ ' Γ ο “γ·σ;κυρ·σκή, πού Δ πρω6ρε.ε¦
.Τα  _ γεμάτο με μου ' _ γιστκόθε¦
'ΤΕΡΜ Α"°ἐ - -· που.έΧουν.0ΛΑ 7 πορτοῷόΗιἴ 
ΤΗΝ “τ . στο·ΧΠμστ·κό σε ποδόσφσ·βοἶ
. Γιο σε το σερί νίκεἐ ενσφερον κο· μπάσκετ η
οσε· ο 0ῆυμπ·σκόε Γ ,Ι
α“Νέ“εμύρν“_____  ζ Ευκτπρίὲ5 σε Αγγῆίο.
Εῆβόδά κτ" 'σπονίο
0 ΕΣ'ΕΝ Γ 'Α
ΝΝ 'ΤΑΜ'
 · Δυσκοῆεύε· ο
Γκσνεζοε το πρότζεκτ
 του Στρσμστσόν·
ΑΜ για
ΤΜονς Λιγκ, | Ι ϊ 
τε στον · .
Ο' ΤΡΟΠΟ' ΠΟΥ ΜΠΟΡΕ' ΝΑ «ΣΠΑΣΕ|» Το ΣΥΜΒΟΛΑ'0 ΤΟΥ
 Ι · Φερόε· ρέρες σε.
“ _ ΠΑ ΒΚ π Πρ νεο: ν!
·'Εσπσσε το _ Ρ
εκτόε έ6ρσε Ί ϊ
“ἡιτ“Μ“ε; '· ' Ο ο Περίπατο πάει το τριετέε πρότζεκτ του Δσνού
Βέροια κ' ” ·
με 2-0 ῖ=$; ζ Πέτυχε 3 γκοῆ
 ΒΕΛΛ|0Σ ΠΑ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ 
7 _- _: · · · επί τπ5 Κσῆῆονἡ5