Πρωτοσέλιδο Πρωταθλητής:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
 ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΤΟ«Ε|(ΡΗ|(ΤΙΚΟ» ,ΕΦ-Ϊ τι |(Ο'(ΤΕΪΛ
ΜΕΓΑΛΗ ι ΟΟ$5|Ρ  __-|(|ΔΛΛΔ
Ιζαμπέλ · αρ Ρωσσια 
· ·  *ά Φαίη , `
"ΜΜΜ ι η Ν Λαιμού
ι  ἶι .
'ΜΗ 'ΜΗ
ἔ Ι - “Ξ ι<Λινιιιιιιιιιι› 
Η 'αδ τ 
 .. 7 ιιιιόΘεση| 25 ή
ΔΡ. ΦΥΛ. 5335 ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ: εγΡΩ 1,30 Το Γιουροιια!
πι>εΜ1εΡΛ
οΝΤοινι 
' _ α ε “ ιι:ι/Χιιὡλλωνα γ`
το 7” εκτος εδΡ Η' η οω ΣΕΦα2:3σ 3 
ΟΤΕ5ΡΟΗΤ4 ΠΟ)
· Δι ν ιιαιζι.ι τι
οι πρεμιέρες ϊης Ι μ Πρίντεζης ιιοιι
θα ειναι ιιαρων
ιι:: τη Λαμπορόλ! Μ ί
ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Η συνήθεια
που εγινε...
 λατρεια!
· Ο «θαλασσολυκος» του
θρύλου. μιλαει στον «Π» για
την κατάκτηση του 19ου
συνεχομενου ιιρωταθληιιατος
στην κατηγορία «ΠΑΠ».
· «Δεν ήμουν ..ιιιυροτ.έ›ινημα»2
ιιιιοιιοιιιΔιοΜο
τα 300 χιλιάρικα!
Πολλές οι ιιληρσΦοριες Που
Φτανουν στην αστυνομια για τη
σύλληψη των δραστών της
δολοΦονικης αιισιιειρας κατα Λιβα
ζ κνι>ΙοΣ ιιι>οεΔΡοΣ 10-11
“Μὴ Έ. 
“ του «Μίλι»
Ι` για τον
¦ Η «εΠ|στρὸΦή» των __ _ τοι] Δ Με έξοδα της... περιφέρειας
Π . . : · 25
Πάρντο και Φινιιιιόγκασον! το ΜΜΜ ΜΜΜ' Ἐης Μ(
με την εθνικη αστεγωνΞ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα