Πρωτοσέλιδο Το Χωνί:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ί ε' πΡοΜιωΣ·
ἑ·° ·“ὅ
==“ὴ _“__-- - 4 .
“Ξἑ  ε. τι
ή ·· Μ .
Θ.” ε:Ξ_*- ,
ΜΗ 3 'ΑΝΟΥΑΡ'ΟΥ 20!δ | ΑΒ ΦΥΛΛΟΥ '96' ΤΙΜΗ: 'β€
ἄ1αΤικΗ ΑΝΤ!
Ερχεται η Εθνική Σύνταξη... με ρήτρα αναπτυξης!
οΜω“ΜΜωΜωουππκπλπηωΜΜεαΜΜωΜΜή οριζόντιεςκαιωρεςηερικοΜωςσΜόξεηαλλότοΜγΜθΣΜΜαΜΕωΜΣΜμΜΜήπως που-δεδομένουότιηοικονοῇαήδητρἀαμερυθμούςηολύ καλύτερους απότις Μαμας-θαδώσααως σας Μας αηότουχρωου!0«οδικόςχόΜ
ΜαλουθαλύωόμσακαιδιαΜτοΓόρδιο ω.ΧΩΡ|Σω'Α ΜΕ'ΩΣΗσαςκύριεςΜτόξεις!
ΣΟΚ ΣΤΗ Διαπλοκή!
ΜΝΗΜΟΝ|ΛΚΗ
· ΣΕΝΑ!) ΕΝθΕΤθ «ΒΡΕΙΤΕ ΔθΥΛΕ'λ Με Τα ΧΠΝ|!» .ν//ΣΕΛ. 25-32
20.772 προσλήψεις στο δημόσιο
πω”ωωΖωΜαςΜΜα. Ιθ.5ωΜοίΜΜ5.ΜμόνωαδΜΖΜ
ΜςσταΣΜλωαας '21 ΜςοεΜκαιΤΜο ΜΜΜ 15' ΜεςσαιΔικ·οσύνη· ΜΝ! ωσεΜΜΠΕΔΥκαιΜ.· 182αΜαόςθέωςοε79Μ.
ν μ ..
:'-. °
.ἶ_).
τη: αηπεταεήτ "
ΙΜ 'ή'
Υπό αυστηρό έλεγχο
η κρατική διαφήμιση!
Μαζουν όλα στήν κρατική
διαφήμισή. Με απόφαση της
κυβέρνησής. την οποία φέρνει στη
δημοσιότητα Το ΧΩΜ. πλέον τα
κονδύλια που βγαίνουν από την
πιστώσεις εκατομμυρίων όπου τον
βολεύει.
Το αλισβερίσι τελειώνει. Μαζί
του και τα ανταλλόγματα από τους
τσέπη του Ελληνα φορολογούμε- πολιτικούς στους επιχειρηματίες
νου θα εξυπηρετούν συγκεκριμέ- Μ και το αντίστροφο. πανω στα οποία
νους στόχους προβολής τής χώρας ΜΜΜ χτίστηκαν τόσες και τόσες «γαλαή αντικειμενικής ενημέρωσης των Μ Μ ζοπρόσινες» πολιτικο-επιχειρήμαπολιτών Καμία κυβέρνηση και κα· Μ- 'ΝΒ
τικές καριέρες.
Οπως αποκαλύπτει. σε αποκλειαυτή του συνέντευξη Στο ΧΩΝΙ. ο γενικός
γραμματέας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας.
Λευθέρής Κρέτσος. ή Γενική Γραμματεία
-που εποπτεύεται αμεσα από τον πρωθυπουργό και τον υπουργό Επικρατείας· αναλαμβόνει την επίβλεψη των υπουργείων
ΤΟΥΣ ΞΕΥΤΕΛ|ΣΕ Ο ΑΝ.ΥΠ. ΟΙΚΟΝ0Μ|ΚΩΝ ΪΡ ΜΕΞ!ΑΔΗΣ! // ΣΕΛ. ι4-ι7
Ζπταει και τα ρέστα
νένας υπουργός ή κρατικός παρό
γοντας δεν θα μπορεί να τα χρησιμοποιήσει
για τις προσωιπκές του δημόσιες σχέσεις
απέναντι στους αγαπημένους του μιντιόρχες. όπως κατα κόρον γινόταν μέχρι σήμερα. Και. από την αλλη. κανένας μεγαλο-ετηχειρηματίας δεν θα έχει τη δυνατότητα να
η «ληξιπρόθεσμη» ΝΔ!
Ο ρυθμός των λήξιηρόθεσμων οφειλών μειώθηκε επί ΣΥΡΜΑ...
αλλα η (ασχετη) ΝΔ πανηγυρίζει!
ασκεί πιέσεις για να κατευθυνθούν και των νομικών προσώπων δημοσίου και
ιδιωτικού δικαίου του ευρύτερου δημόσιου
τομέα. ως ΠΜ την εφαρμογή των επικοινωνιακών τους προγραμματων και δρόσεωκ ώστε να μπει τέλος σε φαινόμενα τύπου
Μο. Πλέον. δεν θα μπορεί να «τρέξει» καμία διαφημιστική καμπόνια φορέα
του δημοσίου. αν
προηγουμένως
δεν έχει την
ρωσης και
ΑΡΘΡΟ Ϊ!! θΕΟΔΠΡΑΣ Πωσ" ΝΟΥ". θ|ΟΜΗΧΑΝίΑΣΙ // ΣΕΛ. 14. 33
Καλή (βιομηχανική)
χρονια, καλό 20! 6!
Προτεραιότητα η παραγωγική ανασυγκρότηση της οικονο
μίας. με "3 νέα προγραμματα.

Τελευταία νέα από την εφημερίδα