Πρωτοσέλιδο Βραδυνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ί ΜΜΜ!!
Εκδοτη5: Κωνσταντίνοε Μητση5
0|ΤΕΑ||(ΕΣΑ|Τ0ΦΑΣΕ|Σ
για ορια,μειώσειε,υποηογισμου5
·= Τι γίνεται με επικουρικέ5, εφαπαε, ΕΚΑΣ ·- 'Τοιε5 ανατροπέ5 να περιμένετε
προνποΛοπτΜοτ
Η ανεργία
και οι φόροι
τη5 νέα5 χρονια5
Ο εφιαῆτη5 τη5 κοινωνικη5 αφαί
μαξη5 μεγαῇὡνει
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
Ευαῆωτη
η συγκατοίκηση
Τσίπρα - Κομμένου
Ποιοε είναι ο ροῆοε Λεβέντη
Τι αηῆαΖει οσε σχέσει5
ΣΥΡΜΑ - ΑΝ.ΕΛ.
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤ'Α
Στην τεῆικίι ευθεία
για νεο αρχηγο
ΣΦ. 9
Σεπ. 6
Τι σχεδιαΖουν τα επιτεῆεία Μαμαρακη - Κυριακου για την τεπευταία
κρίσιμη εβδομαδα
ΕΠίΔΟΜΑ θΕΡΜΑΝΣΗΣ
Στην κηίνη
του Προκρουστη
Ησαυ πιγοτεροι οι δικαιουχοι που
θα Ζεστοθουν οέτοε τα. ι2
.. 5 Ξ'- ϊ
λῖΞ >. η*
3'ανουαρίου 2Οί6 · Αρ.Φυῆῆου 943 ι Τ'μῇ Ϊ ευρώ
> = Τι θα γίνει με σε εισφορέ5 σε σου τα ταμεία
Με αισιοδοξία και δυναμη
μέσα στο Ζδφο
Το 20Τ 6 εισηῆθε. η αῆηθεια είναι οχι με του5 καῆυτερου5 οιωνουε, για την αγαπημένη μα5 πατρίδα, η οποία μετραει ηδη έξι χρονια Βαθια5 υφεση5 και δοκιμασίαε. Ο
εῆῆηνικδε Με. με απαραμιῆῆη ψυχραιμία και υπομονη, αντιμετωπίΖει τιε πρωτοφανεί5 κακουχίεε τπ5 τεῆευταίαε περιοδου. Αααα η καταρρευση τη5 εῆπίδαε απο
τον ΣΥΡ|ΖΑ, που αποδεικνυεται η χειροτερη κυΒέρνπση οῆων των εποχών, εγκυμονεί κινδυνου5 για τη συνοχή τηε κοινωνίαε. που μέσα στο νέο έτοε θα δοκιμασθεί καταδυτικα. Η “ΒτΚ» ευχεται Μαη Χρονια σε σου του5 φίῇουε τη5 αναγνώστε5 και κυρίω5 δυναμη και κουραγιο για το μέῆῆον, που διαγραφεται Ζοφερο. Αδπο και αγωνιστικο, για μια Νέα εηηοοο, που πρέπει να κανει μία Νέα Αρχη και να
ακοῆουθπσει μία Νέα Πορεία!
'διοκτησία: ΕΝΤΥΠΟΕΚΔΟΤ|ΚΗ ΑΕΒΕΤ
ΜΑΟΝΙ
κοτΜοΣ
Τα γεγονοτα και
οι προσωπικοτητε5
Ποιοι και που σφραγισαν το ετοε
που έφυγε
τω. ί8.23
ΠΡΟΣΩΠΑ ο ..
Οι ηοῆιτικοί που
Εεχὡρισαν το 20Τ 5
» Η Ταρνητικη› ηαμψη τη5 ματαιοδοξίοε, απο τον Τσίπρα στον Βαρουφακη
Σω. 8
θΥΡΑ Β
Μια αθῆητικίι χρονια
σε είκοσι κηικ
Σεπ. 20-2 Τ
οεοωΝιΔ
Τα έθιμα
τηε θεία8 Βαπτισηε