Πρωτοσέλιδο Χρηματιστήριο: Τα δυνατά και αδύναμα σημεία των 4 συτημικών τραπεζώνRecognized text:
Χρονια
των Οθθ|5
 στις το
ο οσε-ιη στην ΜΜΜ Σιλ.3
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
Αποχαιρέτησε
το 2045 με πτώση
23,58%
«Κατάρρευση»
των τραπεζικών αποδόσεων
με απὡηειες 95,87% τα. ιι
οι μετοχές που
πρωταγωνίστησαν
στο ταμππό
αυτή την εβδομάδα
Σελ. ΤΝ»!
ΚΑΡΕΛ: Παροχές
3 εκατ. στους
εργαζόμενους
Επενδύσεις ΜΑ εκατ,
θα πραγματοποιήσει
το 2046 η εταιρεία
Αντιδράσεις για
το νοσοκομειακό
θ'θννΌθΟ|(
«Μεγόηος γρίφος»
για την τριτοβάθμια
περίθαηψη
Με κέρδη
το 2045 για
την Ευρώπη
Ανοδος για τέταρτο
συνεχόμενο έτος στις
ευρωπαϊκές μετοχές
Ο Π|ΝΑΚΕΣ 
Ϊ  1 @ικσΝαΜΜ __  ή
Ννννν.ΧῆΜωἱεῆήο.9τ
Μ. 884 .35
ΜΜΜ "ΜΜΜ
 __ __ σ
ΣΑΒΒΑτο-κγΡιΑκΗ 2-3 ιΑΝογλΡιογ72ο“ισ
πεσχΑιΜΟΦ _
ΜΜΜ _ _
ΜΜΜ _
Μην-ΜΑ _ _
άστο Ξ 
Γενικός Δεικτης
Ν" Μ" ΝΒ ΜΗ? 8'|'2
ἔἑἔἔἔ
2?°εὅΡΟΝΟἔ τ ΑΡ- ΦΥΜοΥ_
Βάι.- Μ Η; έ
Κινηση Μετόχων Εβδομαδας
 ....... 
,.ἶἶἶἶἶ ..... 
ΠΟ|ΕΣ ΠΡΟΚΑΗΣΕ|Σ ΑΝΤ|ΜΕΤΩΠ|ΖΕ| ΚΑΘΕ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑ| ΠΩΣ θΑ ΑΝΤΑΠΕΞΕΑΘΕ|
ΤΑ ΔΥΝΑΤΑ ΚΑ| ΑΔΥΝΑΜΑ
σημεία των 4 συστημικὡν τραπεζών
Μετά την παρατεταμένη «άνοιξη». τα χιόνια
έκαναν την εμφάνιση τους την Πρωτοχρονιά
χαρίζοντας την δυνατότητα στον μπόμπιρα
Σε ποιους τομείς θα ξεχ
της φωτό να παίξει χιονοπόπεμο
025 ^
ζ· ·'.'-¦ .ιν
μ_-›-·μ 3:.
Σε εκκρεμότητα οι προσηηψεις Αη. Τσίπρας: Κρίσιμος
στο Δημόσιο για το 204 6
Η κυβέρνηση θέσει 20.000, οι δανειστές
επιμένουν στις ί5.000
ΔΕ"(ΤΕΣ Ί2
Με ρόηι αποχαιρέτισε
 το ΧΑ.
το 20%
Ο Τ|ΜΕΣ ΜΕΤΟΧΩΝ 20-23
Η κυβέρνηση θα είναι έτοιμη για
την αξιοηόγηση, διαβεβαίωσε
πεζικό σύστημα εμφανίζεται σε
καλύτερη θέση σε σχέση με το καταστροφικό 20] 5, όπου οι μετοχές των
τραπεζών στην κυριολεξία κατέρρευσαν, ο κλάδος χρειάστηκε νέα ανακεφαλαιοποίηση, ενώ τα προβληματικά
δάνεια εκτινάχθηκαν στα ί00 δισ. ευ
· ρώ. Θα αναλύσουμε κατά τράπεζα τα
δυνατά και αδύναμα σημεία των 4 μεγάλων συστημικών τραπεζών, παρουσιάζοντας την εικόνα των τραπεζών·
Ορισμένα γενικά συμπεράσματα που
θαμπορούσανναεξαχθούνείναιότι:
ί) Οι τράπεζες διαθέτουν 35-36 δισ.
ευρώ κεφάλαια, όσα είχαν και το 20ί 4,
διαθέτουν από τους ισχυρότερους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας διεθνώς,
αλλά τα ί8 δισ. ευρώ είναι αναβαλλόμενω φόρος
Για την ιστορία, διαθέτουν τον δεύτερο
'    ισχυρότερο δείκτη κεφαλαιακής επάρ
κειας σε κλαδικό επίπεδο παγκοσμίως.
2) Οι τράπεζες εμφανίζουν ένα χάσμα
δανείων προς καταθέσεις περίπου 80
δισ. ευρώ και αυτό το χάσμα γεννά την
ανάγκη της εξάρτησης από την ρευ
ωρίοει κάθε μία τους το 2046
_ Το 20] 6 ήρθε και το ελληνικό τρα·
στότητα του ευρωσυστήματος.
Για να υπάρξει αύξηση καταθέσεων,
που είναι το κλειδί της μείωσης της εξάρτησης από το ευρωαύστημα, πρέπει τα ςερίτε| ςσησο|5 να αρθούν οριστικά, αλλά και πάλι δεν είναι βέβαιο ότι η αύξηση των καταθέσεωνθα είναι ικανσποιητική.
Η ιστορία διδάσκει ότι πρέπει να κρατήσουμε πολύ "μικρό καλάθι" στο θέμα
των καταθέσεων.
Ωστόσο, αναμένεται πολύ σύντομα η
ΕΚΤ και πιθανότατα μετά την αξιολόγηση της οικονομίας, να δρομολογήσει
την επιστροφή στην ομαλή χρηματοδότηση των ελληνικών τραπεζών
Μείνετ) και στη συνέχει και στο πρόγραμμα ποσοτικήςχαλάρωσιις.
3) Οι πηγές εσόδων είναι προβληματικέςγια τις τράπεζες.
Τα καθαρά έσοδα από τόκους μειώνονται γιατί τα περισσότερα δάνεια έχουν ωριμάσει, βρίσκονται προς την
λήξη τους ή στην μέση της ζωής τους
και παράγουν λιγότερους τόκους σε
σχέση με τα 4 πρώτα χρόνια που είναι
εντυπωσιακά τοκοφόρα.  ι
 Μετά τις «Βία 0ί|».
μηνας ο Φεβρουάριος  έρχονται οι «Βία εοίετ»
 Οι νικητές και οι χαμένοι από τη
` συμφωνία για το κηίμα Η.. 
Ο ΑΜΟ|ΒΑ|Α 27-3Ί