Πρωτοσέλιδο Φως:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
:το τέπος
του μήνα ο 0πυμπιακός μπορεί να
ΜΒΜ'“ε=έε·ιηκοωω κα. Μ. 
έχει κανει Βήματα μπρο- "ν Ψ!ἔ8Κ°”"”βἘ""Μἶ
στα σε ΜΜΜ και ευρώπή - τα!”  ν"”"Ρ”Ρ"7
,ΜΜΜ--·ο.=“ΜυΜα :
ο Τα τρία καθοριστικό εκτός
έδρας παιχνίδια στήν Ευρωήίγκα ιμε Λαμποραή. 2αήγκίρις κασυνας και και Μαόρίτής› και το ντέρμπι με τον
πανα0ήναίκό στο ΣΕΦ
“καεισια· για να ΦτιαΞει
όήή τή χρονια από τον
πρώτο κιόήας μήνα
· του 2048
πόσο τον υποήογί:ουν στήν
ισπανία και τα ρεκόρ που
έχει να σπαει και τα καταρ
ρίπτει το ένα μετα το όήήο
ΤΩΝ ΣΠΟΡ
Διευθυντής Συντοξεως: ΣΤΡΑΤΟΣ ΜΑΚΡΗΣ 1 30 €)` ή
ΣΑΒΒΑΤΟ 2 '|ΑΝ0ΥἈΡ|ΟΥ 20”|6 Ο Α.Φ.. "585" ' μ . .
:ΠΡΨΜΜΒΜΕ ΤΙΜΜ
 στοα-ουτοΜκΜι :
' ιντεμήουτοαυριο με 8
Ϊ ι9Μπ6Μωνε "α?ΡΨπ
ΜΠΑ|ΝΞ| ο ιιήονχΜΑκιιτ ο
Μέχρι τα μέσα του μήνός
αναμένεται να προπονή0εί σε κανονικους
ρυθμους ο Κρήτικός
χαφ. ο οποίος από τα
τέήπ Αυγουστου όεν
έχει παίξει ήέπτό
αήιοιεοιιο= Ο εααΜπιιτειιαονι
0 Νορρήγός παραπονέ0ήκε για
ενοχήήσεις στους προσαγωγους
και είναι εξαιρετικα αμ0ίροήος γιατο ματς με τους “κυανέρυ- _
όρους» ο Δεν φαίνεται
να είναι κατι ανήσυχήτικό. σήμερα θα
οοκιμασει το πόοι
του. απο ο Πήρα
οεν προκειται να
ρισκαρει τή συμμετοχή του αν οεν είναι
ιοο% καπό 
αποαεικιινει "Η" ἶ
ανωτερότιιτό του
Το πρώτο ματς για
το 2040 σέρνει αυριο τον
0ήυμπιακό σε μια από τις ου.σκοήότερες έορες του Φετινου
πρωτα0ήήματος ο Απέναντι στον
ισχυρότατο Πανιώνιο οι νταμπήοόχοι θα συνεχίσουν τήν προσπαθεια
οιατήρπσής του απόήυτου.
με σκοπό να το οτασουν
όσο πιο μακρια
γίνεται
“ειχαιυε Μια
οανΜατιΑ ΧΡ0πια“
κυριοήεκτικό στον
κόσμο του ο Φαν
Χόαή. στή συνέντευξή
Τυπου πριν από το
σήμερινό παιχνίόι τής
Γιουναιτεντ με τή
:ουόνσι -τήν οποία
σήμειωτέον ουοέποτε
έχει κεροίσει-. χαρακτήρισε το έτος 2048
ποήιί καπό ο Βέβαια
στή συνέχεια πρόσθεσε καν έπειπε ο αεκέμρριος· ο 0υμίζου-·
με ότι κατα τον προήγουμενο μήνα ή αγγήική ομαοα βγήκε
ι εκτός Τσαμπιονς Λιγκ.
και σχεοόν οεν σταυ
ρωαε νίκή
πρότασή ύψους
3.5 εκ. ευρώ από το
Μεξικό απέρριψαν από
κοινού 0ουμπιακός
και παίκτής
Η τιμωρία του ΠΑ0 έμεινε αμεταΒήήτή ο Έτσι τεπεσιόίκήσαν
ή ποινή τής αΦαίρεσής τριών
ραομών από το πρωταοήήμα..
του μήόενισμου στον αγώνα με
τους αερυορόήευκους» ιήττα με
0-8. αΦου το-ιτριῷυήπι· κρί0ήκε
υπαίτιο ως μή οιεεαγωγής του
ντέρμπι). οι τέσσερις αγωνιστικές κεκήεισμένων των θυρών
και το συνοπικό πρόστιμο
των 400.000 ευρώ
και για τή
·ΦΠὲΒα
Ι_ χρυσών
κ  που έχει
' 1 Βρε·
” ή πρέ
μιερ Λιγκ και που
οεν είναι απο"
ΑΠΟΣΤΟΛΗ: 1  ή  ' . _ μέ ` γ. ι  ο η κ η | από τα =ήήεο' ί ή ·- “ Δ' ` ` - _ -~ ο πτικα ικα ΙἘ$ἴἐ::ς ὡματα ο Από τα
Ξ::Μ°Μκ"  80 εκατομμυ° “ ρια αγγήικές
ήίρες που
παίρνει κατα
μέσα όρο μία
ομαοα που αγωνίζεται στο κορυφαίο
ήρωτόοήήμα του
κόσμου. τή νέα σεζόν
μπορεί να Φτάσει στα 420'
ανινει
:Μα ι ι _ ι  7 | _ αντα και α|ιιια :τα :εαιαα 3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα