Πρωτοσέλιδο Έθνος: Γιατί δεν πέφτει η τιμή της βενζίνης
Newspaper website WebsiteRecognized text:
2 ιΑΝονΑΡιογ 2016
Δρ. ΜΜΜ: ι0260
ι.3σ€
Με ανο κα ηεΡιοΔικο:
ΟΛΑ ΤΑ ΝΕΑ
ΜΟΝΤΕΛΑ
Ο' 3 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ κΡΑτογΝ ΨΗΛΑ Τ|Σ Τ|ΜΕΣ ΤΩΝ κΑγΣιΜΩΝ
 ί ΠΜ' ΔΕΝ "ΕΟΤ"
ΜΜε η τιμή τιτ5 βενζίνη5
Οι αυθεντικέ8 τ
συνταγε5
_ "η ΜωΜΔΝ. τ,
ειιιεΜΑ έν
Χρονιά των  
σούηερ “ Ε “
ηρώων
το 2016
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕ'ΡΑ|ΩΣ
ΗΜΜστηνΜ
ΗΝ τέταρτη ακριβότερη αμόλυβδη βενζίνη στην
ΕΕ ηληρώνουν οι Ελληνε8 καταναλωτὲε. Παρά
τη μεγάλη πτώση των διεθνών τιμών του αργού ιτετρελαίου. Ερευνα του «Εθνου8» αηοκαλύητει τα εμπόδια για φθηνότερα καύσιμα. τ2·'3
ΣΥΓΚ|ΝΟΥΝ
Ο' ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ
'Ο. 25
Πρωτοχρονιά στο
πλευρό των αδυνάμων
Σε 18 μηνε8 η τιμη του αργού Πετρελαίου μειώθηκε κατά 60%
ενώ τη8 αμόλυβδη8 στην Ελλάδα μόλι8 18% ' Η βαριά φορολογια, οι υψηλέ8 τιμέ8 διύλιση8 και τα αυξημένα Ποσοστό
κέρδου8 εμηορία8 - ηώληση8 φρενάρουν τι8 μειώσειε
κΑΜΠΑΝΑκι
ΑΠΟ ΔικΑΣτΕΣ ·
ΔικΗτοΡογΣ
5 ΑΕΡΑ
τ ΜΜΕ!
ΜΙΜΗΣ 'Η
Τ"Ν ΠΜ"
ΜΙΣΕΛ'
Δικαστικοί και
δικηγορικοί κύκλοι
θεωρούν επισφαλή
την ερμηνευτική
εγκύκλιο με την
οιτοίσ χιλιάδε5
¦ δανειολήιττε5
έλαβαν Παράταση
για την υηοβσλά
των δικαιολογητικὡν. 4-5