Πρωτοσέλιδο Το Παρασκήνιο:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ί μοναδικο ΕΟ Ι
για να ετιιῆἑεετε Π Ξ ὁ
ΡΜ ΜΠΑΜΠΟΥ Τ  
20ΜΕ"ΜΕΣ 
εΡΜΨΒ:_` Ο ·
·· ν 'Ι ζ των αγίων
 θ τη5 ηίστεω5 μα5
`Ν?ἔἑ ποιικΑίηοιοι
"Ί ΤΡΑΓογΔιΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΠΟ' ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ.
:;τΓ·ὲ χ; ··ί τΑΑιίοΛνηκίΑκΑί
Ο ΜΚΟΣ ΤΟΥΣ "ΟΣ
ΕΟΡΤΟΛΟΠΟ
'ΑΝΟΥΑΡ'ΟΣ
_- ως.- 'ν--- - - ν
Μειον'.ΣκωΜαΜΧμΜΜΜ
Συμ80υῆέ5 και . _ ¦
μυστικό μακροζωία - Ο'
ἐ ιίιιίίιίιιίι
Μ" ]|
|55Ν '7907640
Εβδομαδιαία ΑΠ0καῆυητικἡ Εφημερίδα · Σαββατο Ζ |ανουαρίου 20ίδ · Δρ. Φὐῆῆου 507 · Τιμη: 3.50 ε .·νν.ρ8ι·85κηηίο.ατ
η  “ω ί ί
Τα «όηῆα» των μονομαχων και τα ηῆεονεκτηματα του Μεϊμαρακη
έναντι του Μητσοτάκη Και ο βΎὐροε στη σκιά του Καραμανῆη το: 
ΤΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΤΕΛ|ΚΟ ΣΧΕΔ'Ο |' 'Α Τ|Σ ΣΥΝΤΑΞΗ):
 αγρ οτ ες ίἑίίίἑί::ἐί
 Πληρωνουν
Το ΝΕΟ ΑΣΦΔΛ|ΣΤ|κΟ
Ποί85 οι μεγαῆε8 ανατροηέ5 Αύξηση ασφαῆίστίκὡν εισφορών
“Ξἔε“
7 ἔ“““ν¦&
Γ ασίκη ί ¦ , .
σε Α· β, ἔἔΣἔξΠ, Μείωση κυρίων και εηίκουρικων
Το ΜΜΜοω@ κατωτατα οσία, , Ι Ι Ι |
μεΙην'ΕνωσηΚεντρώΜ ΟΑΕΕ, βαρεα και ανθυγίείνα Ενοποιηση οῆωντων Ταμείων στο "Οι
Σελ· 6 Αποκλειστικό ρεπορταζ κι. ΜΜΜ: το.. 16-17
-Μη”6νΟμ05ἐ ᾶνἔα#ί μ ·  
ΔΤ ;Μ'Ψέ
ί υ·ὶ:`”, η Μ ή ` ) ξ
ο μ"ωἡρ'° .Λ 
Με σ"""Ρ°"8 = . η = Π . . . ῆ .7 φεύγουν και
ασ Β°τ°"εδ'ω 53 ί  κ; έὲΞἔὅῖἔΞἐΞἙΞἱἙἑῖἔᾶφαί ί ·“ ί Μ) για πατήσω στα ξέναελ 66

Τελευταία νέα από την εφημερίδα