Πρωτοσέλιδο Press Time:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΣΑΒΒΑΤΟ 2 ΗΝ()ΥΛΡΙ()Υ 20% ΑΡ. ΦΥ.Μλ()Υ 501 ΤΙΜΗ: Ι.5ἐ ΞΜ"|ΣῖΕγ"κ" οΔ""^ "Α ΤΗ" ΕΛ'Μ'
1" ι σε :7 Η
, “Ϊ  ΜΙ 3
· δ έ
μ ή ο
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ Ε πΔοΜΑΔΙΑΙΑ Ε ΦΗΜΕΡΙΔΑ ε  Το"
ΜΜ-ΡΓ0“·“ΠΝ·ΧΓ · <<Οργονωμἑνο μέσα απο Τις φυλακές Το σχέδιο»
Καλή Χρονιά ΟΔΟΣ Ο «ΟΔ|ΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ» ' ΠΛΗΤΤ0ΝΤΛ| Τα Μικρα
ΤΗΣ... ΛΑΝθΑΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΑΓΗ): κΑι ΜΕΣΑιΔ Ε|Σ0ΔΗΜΛΤΛ
ΕΠ|ΤΕΛ0ΥΣ ΑΝΤ|Π0Λ'ΤΕΥΣΗ·
Τι φέρνει οΤπ
ΜΜ·Φο λ Μπ
π αλλαγή αρχπγού
Το Δ0ΓΜΑ κνΡιΑκον λ Ιλ
κΑι ΜΕῖΜΑΡΑκΗ
°γπΤ82ᾶσεα
Το ΣΧΕΔ|Ο ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ' '
Ο Τσίπρας
αναζητά ΤΑ ΝΕΛ ΧΛΡΑΤΣ|Α ΠΟΥ ΕΡΧΟΝΤΛ|
συμμάχους · Οι Τρεις αλλαγές που έρχονΤοι οΤη
"ΩΣΜ"ορΕ|ΝΑΔ|ΕγργΝθΕ| φορολόγηση Των ειοοὁιΤμοΤων, ο εισφορο ' Δ“ . Ι
“ΚΥΒΕΡΝ"Ἡκ" ΜΕ'οω"Φ'^ ολλιΤλεγγΟης, Το ενοικιο, ο ΦΠΑ ελεύθεροι. “ 
επογγελμοΤίες κοΤοργηοπ οπολλογὡν κ.λιΤ.
ΑΣΦΑΛ|Π|ΚΟ ΕΡΓΑΣ|ΑΚΟ
ΜΜΜΜ Στον προκρούσΤπ ΣΤο Τραπέζι και
 οι συντάξεις οι ομαδικές απολύσεις
ο¦ ΠΡΟΚΛΗΣΕ|Σ ΚΑΕ" Οι δανεισιές επιμένουν για μειώσεις και κύριες και επικοαρικές Η Εππροπή Των Σοφὡν και ο νιιρεκΤιβα Της Τρόικας
ο' πως Το ΣκΑΝΔΑΛο ΤΗΣ ΒΟΥΛ|ΑΓΜΕΝΗΣ  “ ›
Των Τοσρκων 
σΤο Αιγαίο
Πώς πούλησαν γρ;)-  ¦ς ΠΤωχεύομν
· “Με ς ς;;;  ακόμα
   "ΜΝ" Τ°ΑΝἩκἑι Δ.Σ;“““““  Το Δήμοι
     γ ΜΕΝικιιΑΞιΑ
Ο. ι οτ ;;,ωΤ ΜΟΝΟ ΤΟΥ οικοιΤεΔ  
· . Π ' β 
ακομα καΤοΑγιο ΟροςαλΜ... ΝΒ. ' 400 εκ. για Το πιο λαμπερό φαω σΤπ Μεσόγειο _ 'Μό Μ Σω°μΜ ΜΗ" ΓῳΜ°