Πρωτοσέλιδο Αγώνας της Κρήτης:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
τα ;_ 2 |
 | γ Π Π γ ΤΙΜΗ Ο 60 Ε. Μ ποιοι ειναι
Η·τιΗημαρινη¦ ΜΠχητικη Εφημεριδα 
ΒονΜνι8ο
_ που απο"
της Κρητης Μπρουκ"
Ε. ΜΑΗ: Πονν[email protected]οἔοΠα8ΚΠυ8.Ξτ ΝΕΒ: νννννν.οἔοΠοοΚ1Μ8.Ξτ ΤΗΛ:. 28210-74544 ΡΑΧ: 28215-01509 ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 8.980 (+1943) σελ.4
Το 2016 να ρίξε1
στον Χρονοκοτοβόθρο
τ11ς1οτορίος Ο ῦ
τους Πρωταγων1οτές ·
τος οθλ1ότ11τος]“ γ
Που Ζούμε °
Μή ΠρωιοχοονΜ 'Η 
Μπρους ' 
2ΒΙΒ:0|Εῆῆ"νεο
το νιιοϋέχονιιιι
||8 "Μή "ή"
ΑΓΩΝΑΣ τος Κρ1ἰτΠς _   ._
| ¦ ο · ο ο ¦
έ ΣΣ.: Ειναι οι ιοιοο οι ιιοονοιν8ο Βιντεο τ
Μ" "ΜΜΜ" “οε““Μ““σν“ 
Μο το Μονο" οι καιροί, ο!...
Δ1 (1 Β ό Ο τ ε Ο Κό Ο · · ·  Προσφορές ολο το χρόνο για 2 Η
. " τους δικούς μας ανθρώπους Ι Ν
Τ““ΝΜ ί Μ σελ κιινιιοιτιιΣι ἔ  
των 168 Μωμμ"ρ 'Ν "ω 1 9 _____________________ __ σελ 6 ἑ · ΜΜΜ Χοιρινό Ελληνικό 0/0 το οι ............. ..=ἑἑ=ἶ1%.Μ?.. “ Α Ι
· Το αλλο πρόσωπο πις Μας σελ8 › · ο ΜΗΝ" ΜΜΜ ΜΜΜ Μο ________ __ ^
Με" εμεινε ἔ.Μ¦¦Μ“Μ 
. Υπογραφή συμβάσεων για Μαιου ά | Ξ ΦΕΤΑ "ΜΜΕ Μ το κιλό ........... ..
Μ δικών σελ " | " · το κιλό. ................................ .. __ __
Μ ων Κω Η" Μήν 9 " " " π Η Ξ ο καπνωι0Μ Βούτυρο Σκοφύκ1227γρ““ ................ ..
' ο Μς εξακολουθεί  Ξ ·  ΕΠοτοἱοὶο.0Μ ΕΜτοΙαΙε ........ .. “ 1
να Μίκι το ενδιαφέρον · = · ΜΝ Με! ονίοκν Μουν Μπι' .... .. τ
ΜΜΜ ΜΜΕ σελ.12 ΜΜΜ" Ξ-οΛΜ“ΜννκπκΑ φωτια
"η ΜΜΜ" ε ΜΑΝ σκόνη ι νγοό3&μεζ. ............................... 
Ζ ο ῦ|.|55 προϊόνιο περιποίοοος μαλλιών .......................... ..
ελ 8' απο Μο" Μ χαρτί υγείας 80ρι (7+Ι )_._:¦ἐ5 Ο '%..7,1ἄ. 1
Πόνος Παναγιώτου σ .3 ἑ η . Μ Η·
Πώλ0ςΔῳμΜς Με Η Μ"||Μ"Μ = ο τ ,ο
Γιώργος Κολέμπας σελ.10 “Δ 3]  εἐ
Δημήτρος Κ. ΤυραΞδής σελ.16 ..................... . . σελ 15 Ρ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα