Πρωτοσέλιδο Η Γάτα:Recognized text:
Σο ΥΠΕΡ Μοτο: ΠΑ .
ἐκ): Οἱ .γ_ΛΜΔΕ|ΑΣΠΕ» `
'   .έ ΙΡ, ΪΡΑΠΕΖ|!  Ο· σ
_:· · τ ·ἶ  Χ 7
Συμβουῆέε για μΠῆακ-τζακ, «Η »,
Πόκερ κο' τέξα5 χόῆντεμ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΠκΗ & ΠΑΡΑΣκΗΜΑκΗ εΦΗΜεΡ·Μ     
Τα Ισα α και Α Μ “μεσω
ω Ν Ψ'. Προτασε15
. ΑΡ.2%9ΛΟΥ "ὑ · . γ'ο 2
· Κραώστε... κάβα για τα ΜΜΜ βρω
παιχνίδια του ΣαΒΒατοκὐρ·ακου!
· "ασ βρώ ΜΜΜ ων ῳοΜΜ Ι ὶ
 ΑΕΚ ΜΜΜ κο· ο· Μο με ωρΜῆαο...
ΜΗ 31 ΔΕΚΕΜΒΡ'ΟΥ 2019 έ
¦ _ |
Ψοχνοον στον
ΠΑΟΚ Ποιος
2 - · _.
  _ Ἡ; ' ' 9:.  ο;; Μέσω..ὅ Ντε ΜΠαρτόῆο οδεύει | μ
| ων κ°λΙτωο . γ. γ ·`  ` ι - ,Παρε ταν ΛΕΚΕ· ΑργεντΝαε εετρεμ ·~
__ Τον...ΜξεροκΜ·οΒεΜτὡ ' ἡ ζ
 ο · .
Μ 1 Β β
Ψ Η Κ
που ΜΜΜ
_   # Ἡ; 5Ζο·ο .   ' ΙΜ Β·γ·οφονες!
· Ο ρόῆος του νέου σκόουτερ της «Ένωσης»
και Πως συνδεεται με τον ΠαικτΠ του Παναιτωῆικου
Το «κόκκινο» Πῆόνα γκι Η απαίτηση του
εῆεγχο των μεταγραφων Στραματσον1 σε Αῆαφαυζο
ΚΥΡ|ΑΡΧ0Σ ΜΟΝΟΣ ΜΟΥ ΤΙΣ
ΠΑ ΒΑΑΚΑΜΑ ΜΕΤΑΓΡΑ ΦΕΣ!
ο Η 6·6αΧτ·κΠ ιστορία του Γκρἰγ·τ5 · Για Νοταερίνο γραφουν ο· |ταῆαί,
Που ενδιαφέρει τη ΛίβερΠουῆ @ καμια Πρόταση για ΚαρέῆΠ @
Στροφή σε ΜοντοφοΜόΠοολο σον ΠΜώ νεο. Φ