Πρωτοσέλιδο Ελεύθερη ώρα: Φοβούνται χημικό χτύπημα παραμονή πρωτοχρονιάς
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΛΕΥΘΕΡΗ
"Ο ΤΡ|ΤΟΣ
ΠΑΓΚΟΣΜ|ΟΣ
ΠΟΛΕΜΟΣ
ΟΑ ΞΕ|(|Ν|·|ΣΕ|
ΤΟΝ |ΟΥΝ|Ο
3] ΔΕκΕΜΒΡιογ
350 ΕΤΟΣ
ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ
(10485) 3885
Τ|Μ|·| Ί ΕΥΡΩ
`  “ΜΜΜ
κ  απ 'κα
 α Π ¦ κ α κκ Η ς Χ κ ϊ 
'ΙΜ Ο Χ Ο!   Ι Ϊ μΧ  5!  Χ Έ:: 'Ο
/ ~ μ ~ η 1 χ | Ι ω
Ια ο ο Κ Ο   ο κ 
Ι / Ι _ἀ Η
` / “ Μ Ο! μ ΤΗΣ "ΕΜΣ"
Η ς ΙΧ 3 Με ο .
Χ Χ χ ή Χ Ο
) » 7 α) _ Ι
Τ 2 04 6η Ο μεγαλος φόβος των μαοΤικών υπηρεσιών για τους τζιχαναοτές και
· γιατίη Ελλαδα θα εμαλακεί οΤον Πόλεμο Ρωσίας - Τουρκίας το 20%