Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Οι φορολογικές ανατροπές του 2016
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΤΑ ΝΤΕΡΜΠ| ΤΟΥ 2ΟΤθ
ΣΕ |Σ|ΤΑΝ|Α. ΠΟΡΤΟΓΑΛ|Α
ΣΕΝΤΡΑ ΣΤΗ ΣΟΥΠΕΡ Λ|ΓκΑ
Ο ΕΛΕΥ
Πεμητη 3] Δεκεμβρίου 2015 - Αριθμος φύλλού 1.784
Τιμη 130 έ - Μπνιε-!γμσΞ;σΜ
τι οι ΠΛΗΡΩΣ0ΥΝ ιιιΣιιιποι. ΣγιιιιΞιογχοι. ΕιιιιιΕιιιιιιΕΣ. ΑΓΑΠΕΣ ζέΪΑζΑΑιιΑιΑΤΑ;
Οι φοροΠογιι(έ8 
ανατροηέ8 του 2016
ΤΟΥ ΚΟΚΚΙ
ΑΝΑΔΡοΜικι-ι ΝΕΑ ΦΟΡΟΛΟΓ|κΗ ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟ
ΑΥΞΗΣΗ ΚΛ|ΜΑκΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΝΕΟ ΕΤΟΣ
της εισφορας για τα έσοδα φόρου για και η αύξηση τού
αλληλεγγύης για αηό ενοικίαση μικρομεσαίούς, φορολογικού σύνεισοδηματα ανω ακινητων εηαγγελματίες τελεοτη αηό 13% σε
των 3Ο.ΟΟΟ€ και γεωργούς ΖΟΟ/ο για τους αγρότες
 Λ " 2 ή“
ι ΠΏὁε “
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΤΗ ΣΑΛΑΜ|ΝΑ
3 6 ο  '
Με  Μέ “
Η Βανέσα ΡεντγκρέιΒ
έρχεται στην Εῆῆαὁα
για τους ηρόσφύγες
ΣΕΠ" 28
Π-¦ ε?
ΞωΠτΝ@ΘΕνΕΣ 'γ=› ¦ ' ~ “ “ Τ _
Παρασκήνιο της ΣΑΛΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ
Ο ο το 7
αηοηομηής Λούκού αηό ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ «ΕΤ»
το Φεστιβαλ Αθηνών ΝΠ Γ|Α ΑΝΑΔΡ0Μ|κΑ
 28 ς· ΣΕ ΣΥΝΤΑΞ|0ΥΧ0ΥΣ
ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ!
β  Ο=9

Τελευταία νέα από την εφημερίδα