Πρωτοσέλιδο Ελεύθερη ώρα: Αγιορείτης μοναχός: Μετανοήστε κύριε πρωθυπουργέ
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΛΕΥΘΕΡΗ
30 ΔεκεΜοΡιογ
35ο ΕΤοΣ
ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ
(ίο484› 3864
Τ|Μ|·| ί ΕΥΡΩ
“Ο δίασημος συνθέΤης πμήθηκε από Το
ΤεκΤονίκό Ίδρυμα καί Τα έδωσε όλα!
Μας είπε πόσο σπουδαίο πραγμα είναι να
είσαί μασόνος καί αλλα πολλα!!!
Το ωραίο είναι όπ Τώρα μασΜ ενδυονΤαί
με Το προσωπείο Του "φίλανθρωπου"!
ι ` ι _··` Λ
. _7- _ `7- _ ' “>`_ν_ · _ '
· `;_  .-Ἑ›-/// “ Γ
`ο - 'ο
ί' 4_~_._·- ο Νοέ
Χ` _ ί' >-· `_ '
.  ΙΎέκΤονες”
-·'| πως] ' μ .
ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΙΣΤΟΙ!!! ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΤΣΙΠΡΑ ΕΠΟ Το ΠΕΡΙΒ
Μ|0ΡΕ|Τί|Σ 'ΜΜΜ
ΜΕΤΜ0|·|ΣΤΕ 
ΚΥΠΕ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΕ¦
Τούρκος "Ποί'οιος" προέβλεψε την εξαφάνιση των Τούρκων