Πρωτοσέλιδο Το Ποντίκι: 2016... μποναμάδες
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ρ εἰ π
.·ιΜ“ωΜ ωΜΜ
40 ψώνια “δή οπηι· ' | |·ιι:ηκ›...
ΕΒΔΟΜΑΔ·Α·Α ΠΟΛ|Τ'ΚΗ Ι ΣΑΤ·Ρ·κΗ |Α"'0ΚΑΛΥΠΤ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
Μ.τορ0πτἱΚἱ.ετ ΜΑΝΗ 3ο ΜΠΑΝΙΟΥ 2015 ΜΜΜ 2€ ο. 1897
ΔοΥΛΒΥΕΤε
πΑΡΑΝ=ΜΑ Μα
› ΑΠοΔ Ε|ΞἩ'›
'Ι  Μο επ· θΑ ΠΛι·ΡεΣε
ΜΜΜ εΝΦ·Α.ΣτετΑΖΜ
;·  Γ και ΤΕΛ" ΜΚΛ>ΦοΡ·Α2
 ` >-~."`
ο·κοΝ0Μ·Α › 8·9 ΝΕΑ ΔΗΜοκΡΑΠΑ ) 0-11 ΜΑΥΡ0 ΧΡΗΜΑ )12-13, 23-25
Τα καυτά ωμή· 130 χώρας κατά
ως μάχης ως ΜΜΜ
του 'ΜΜΜ - και αἘΜ·ν8ς...
γω ω 5,7 Μ. Μ '

Τελευταία νέα από την εφημερίδα