Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Πώς ψήφισαν οι νεοδημοκράτες σε κάθε δήμο και περιφέρεια
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΜΕ ΤΟΝ «ΕΛ ΥθΕΡΟ ΤΥΠΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ»
 ΑΜΒ”
ΧΟ ΜΜΜ
'ΠΟΤΑ
Ο ΕΛΕΥΘΕΡΟ
Γ “ Η
ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΥ
ι ι · ι ι ι έ ”
ι | | Μάο
ι · ι ι · ι Δ ι 
Ε ΜΜΜ | |
' ^ ^ ^ ^ ' ^ 'ω 586 5% Λ | = Δ | ι |
ι ο 2517 π Η" ι ι ι γ ι
. [Δε 25 Δ Με ¦ ι
' Λ Λ Λ ' ε 3 Π χ Σ κι ΊΞ ΜΗ 1 Π
. ο: Μ Με ε  2 Λ Δ Λ Λ
· . Λ (με Η Σ α.
83 - '
η ο οι ι
112 ο 33 Με
205 ΣΒ Μ 98 Λ Λ ·
' · . Λ 39- 9 ϊ '
ΕΔ ω θ
 Ο η Μ ι Λ ι Λ ι
ι ' ^ ' ' ι κι 4 ΠΔ
Β Ο ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΑΠΕΡΡ|ψΕ Το... ΦΛΕΡΤ ΦΛΑΜΠΟΥΡΛΡΗ αν
“η Μι και   ›. _> 
μιαν ρ,- ·._ν'
:`_ ' _ ς ·
[ΝΕΝΕΣ
Η!! Ετ
3 εκατομ άρια
μετανάστες
στα ηαράΠια
της Τουρκίας!
 ΚΜ Ρ
Ϊ' ΠΕ ” ^ 5 Ι ΜΕ ΜΑΓ|Κ|·| ΕΜΦΛΝ|Σ|·| Ο ΠΛΥΜΠ|ΛκΠΣ Ν|Κ|·|ΣΕ 7Δ-θ2 ΤΗΝ ΜΠΑΡΤΣΕΛΠΝΛ 
Φαρ    ζέστη στην ΕῆΒετία,
ΣΤΕΓΝΩΣΕ» Η ΒΕΝΕΤ|^
σ Π σ <
ΔΕΜ“ έἑ8=(ἔ©
οκ" ΛοτοΤεχΝιΑ
_ ΠΕΏΩΝ
Δ|Ν0ΥΝ «ΧΡΥ Α»
ΑΝΑΔΡ0Μ|κΑ
ΣΕ ΣΥΝΤΑΞ|ΟΥΧΟΥΣ
ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ
Ενώ μειώνουν κατά 50%
συντάξεις χηρείας
με εισοδηματικά κριτήρια
› ΣΕω..  23
ς:ν7Π@
Μ|ΣΑ - Μ|ΣΑ
ΜΕ Τ|·|Ν ΕΦΟΡ|Α
ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ
ΜΕΤΑΒ|ΒΑΣΕ|Σ
ΑΚ|Ν|·|ΤΩΝ!
Το Δημόσιο θα ηαρακρατά
το 50% του τιμήματος
της αγοραηωῆησίας
Ρ ΣΕΠΕ ΞΏ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα