Πρωτοσέλιδο Ημερησία: Η πιο κρίσιμη μάχηRecognized text:
7? ._ . χ
Ασιατικό
|(ΑΟΗΜΕΡ|ΝΗ 0"(ΟΝΟΜ||(Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ - ΤΡ|ΤΗ 29 ΔΕΚΕΜΒΡΗ” 2015 - ΕΤΟΣ 690 ΑΡ ΦΥΛΛΟΥ 20178 - Τ|ΜΗ ΙΧ!) ΕΥΡΩ
ΣΑΛ0Σ ΣΕ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠ0ΛΙΤΕΥΣ|·| ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙ|(Η 0ΝΤΕΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Νέο ρήγμα οτι5 οχέοειε ΣΥ Ρ|ΖΑ-ΑΝΕΛ Ρ
«Αδειόζουν» τον Γ'. Κομμένο για το στρατιωτικό Λύκειο
Νέα σύννεφα στις σχέσεις Αλ. Τσί- «προσωπικές αποψεις» του δεύτε- τα στρατιωτικό Λύκεια. Κορυφαίοι αι·ιὲκρουσαν τις προτασεις του ι·ιρο- ' Ξ .> 
αρα και Π. Κομμένου ΠροκόλΞσαν οι ρου για τη θητείατων γυναικών και υπουργοί και στωη του ΣΥΡΙΖΑ έδραυ των ΑΝΕΛ > σελ. 25 ¦  Η Σ Δ " ο·
Στοιχεία Νοεμβριου Δυο εναλλακτικές Προτασεις για λυση του γόρδιου δεσμό
Νέα έκρτιξτι τ τ
Με Η Πιο κρισιμιι ρόκα
λα 1τι όθεσ α ¦ ο ,
.  @τη ΔεκαΠμερο-φω τισ για το Ασφαλιστικο
των χρεών στο Δηροσιο σε ένα ρηνα
Φ Αύξηση εργοδοτικών εισφορών 'Τα σεναρια για το :τι
Ο Συνολικά τα «Φέσια» έχουν εκτι
ναχθε| στα 836 στα ευρω > σελ. 6 ή εΙδΙΚό άλα-Ϊ ως Μπόκα συν' . 2 Ί Αύξηση "Τ"9"εζ'"ῦς Φῦ°°ς”
ω ρ ρ Μ Ι · Ϊ "Φ"ΜσἩκὡν  για ολες τις ηλεκτρο(Πες, Πρ0τ£Ιν81 [Ο (ΙξΙμΟυ , ε|σΦ°ρὡν: 7- . -. νιιιες συναλλαγες.
ΕΠΑκγ°Σ ΜΝ Φ Αναζητούνται αΠό 485 εκατ. έως Α
ΜΜΜ 31/12 Η 741 εκατ. ευρω Που ΠροβλέΠει το στην κορη ΜΜΜ
ΔΩΡΕΑΝ Με ΜΝ _ α ΦΠ , ' | και μια στην ετιικουρικἡ
4 Π η σ τριτο μνημόνιο για τις συνταξεις (050% γω εργοδότη Κω
0.50% για εργαζόμενο)
Φ Μείωση Πειθούς των 155 βου
· · 68 ο"
λευτων της κυβερντισας και «φλερτ» $ν9ἶω
με τον Βασ. Λεβενττι › σελ. 4 - 5 σχεδιο!!
Ἡ δηλώνουν Λ. Κατσέλη - Δρ. ΞενόΦος ΣΤΙΣ 61591 ο σένα"
Μικρη ιιτωση
ΔΙΠλό|«στ0ίΧ1ιμα» 0116  στο Μ. με
τις τραΠεΖες για το 2016 γ Χαμηλό τζίρο
Ο Ανοδος 1,23% για Πε
, . πτώσ 1,%% τα ΑΙ πα
Ο Αγωνας δρορου νια άρση των σαριτα| Φ Ξ: Μέ Μ £“ἐΜ[
σοπττο|έ το α εξαρηνο του νέου έτους · Μ. 1|69% Μ Περαιώς
Ο Ενίσχυση της ρευστότητας στην Ο ο τζιρος Μις53εκπ, αχαπρανρατικη οικονομία και επιστροφη Μάτεσις των ΜΜν
των τραπεζών στην χα νονπ(ύτητα Β ω'εῷήωω'> αλ· 9
Τις Προβλέψεις τους για το τραΠεζικό σύστημα
μετατανανακεφαλαιοΠοἱασα κανουναΠρόεδρος
της ΕΤΕ και ο Πρόεδρος του 'ΓΧΣ. ἔΕ|σ|ΡΙ|ξ" ΕΝΕΡΓΕΙΑ
στα εργα
«Λαθη,οτιι 'ΜΜΜ' Ι 112 εκατ. ευρώ
των κόκκινων δανειων» για τη ΜΕτι<Α
Ο Αντίθετη με τα αυστηρα εισο- Ο ΕπέΜ#εταιρείἘρ
στον απης ε ΜΜΜ: κριτηρ|α η προεδρος | Μας “Μ ωωΜΜΜ
της Ελληνικης Ενωσης Τραπεζων . Υ Μα. έξ Μ
¦ πο των ι α
Το φιλ°°οφ'Κό αριστουργημ° «Δεν ήταν αναγκαίοι οι Πιο αυστηροί όροι γιαττιν ΜβΜΖ στη Μωη
 ένταξη δανειοληπτώνσταρύθμισα των"κόκκινων Βρασνά' και ένα στο
δανείων'», τόνισε τι Λούκα Κατσέλη › σελ. 3 Πουέρτο Ρότα › σελ. 12