Πρωτοσέλιδο Φως:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
0 ΔΥΝΑΜ||(°¦ ΓΚΑΡ"ῖ
που έπαιζε στήν τουρκική Τραμπζονσπόρ αποκτήθήκε
για να προσφέρει σκορ και όήμιουργία στήν '
περιΦέρεια. καθώς ο ΑΜΕΣΗ θΑ ΛΕΜΕ' για
ακόμή ένα δεκαήμερο τουήόχιατον και οι
_ . _ ' αγώνες στο τοπ ιο είναι ο ένας πιο κρίσιμος από
ΤΩ Ν Σ ΠΟΡ ¦ ή · ~ || ' ¦ Ό τον ΜΝ ο ο εεχρονος Αμερικανός. που έχει
¦ ι ή ακόμή θήτεία σε ιταήία και Ρωσία. ήρθε χθες και
. συμφωνήσε για συμθόήαιο δυόμισι ετων. όπως
Διευθυντής Συνταἑεως: επιασε ΜΜΜ: “ _ · ς ή "ν"°'"ω"" '° βρω" "Μ τ" "ε°"°°6"ε"""" Με
ιΡιιιι 29 ΔεκεΜεΡιογ Με ο Α.Φ. 45848 _ ' “”· ' ' αν ι '
ποοοσῷαιριστές στις , | ί ' ε Ἑ=ΨΜΜΠμί Μαΐ
προπονήσεις και ο ΣΜΕΑ ' . τα ταίῳροντι-: ή . ή ~ .
θα τους Βόήει κατευ- . .ἔ·ω"ΥΜἶ'ς “ΨΥίδεΡ" δ τ Ρ _ ' “ “=Γι=τ=:==ἔζε=ΕκΒἔἐἔἔ$°τΨ
θεί°ἔ°ΐωΉΞ=ως · Ο ; ρ ΜΜΜ κ“°!“"ή Ϊ ¦ ' “ " πρώτο σοπντ αουτ τής χρονιας. ο
ή ' ' αήυμπιακός περιμένει τους καταπανους
ήίγους μήνες μετά το εντυπωσιακό 3-4
3 ε ` στα περσινό πήέι οφ ο ΑΜΥΝΑ Σε κΑθΕ
'γΡ|=¦| ΤΗ" ΠΛΑΤΗ · ' ξ. . ¦|"|θΕΣΗ τονΣ το σύνθημα του Σφαιρό:'" ρΑ““|Α Ρ ή · “ πουήου που ζήταει οπωσδήποτε τή νίκή
° "“¦°γ^κ°γ ή · σε έναν κομβικής σήμασίας αγωνα
Μερα ακουγονται περί ενοια- ·
Φέροντος τής Μαρσέιγ για τον τι ` .. . _ ο _ , η Χ Δ
22χρονο αριστεροπόοαρο . | ώ. '3ΗΜΝῖὲ:"¦= “Ξἑβωμὲι
μπακ. αήήα ο·ι3ιος εχει ' -κ ζ ι ..και ε¦ωμ¦"Μῳω '.Σ°ἑῇ°μμε Ξεκαθαοισει ότι στον Φτάσει ή 3 ι > ή : Η ψεματα" Με ο χεκετ: “Μακαρι 
στιγμή να Φὐνει από τον . ~ ο μ  ;παίτσυμε σε_¦νεματο γήπεδα· 
αήυμπιακό θα επιοιωΣει να κ, ` “  Ξ και· παπα κόσμον
παει σε ένα καπυτερο πρωτα- ' " οι ι κ: έ ¦ 7 ¦
θήήμα από το Σαμπιονα
Το απόγευμα . . . Ξ 7 γ  
επιστρέψουν οι ¦_ ς' ' , ω ῖ η ή _ η χ 4_  ω.,
.ή τα, .Νεες στο
αγικό ντέρμπυ να
Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΟΥ
εΡΑΣιτεχΝΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚ°Κ
χριΣ·ι·ιινΑ ΤΣΙΛΙΓΚ|ΡΗ. ΣΤΟ “ΦΩΣ··
ΣπιΒήήθήκε
εντος έ3ρας του
ΠΑΟΚ 89-63 και πήρε τήν
πρόκρισή στον τεήικό
του ΚΥΠΕΛΛΟΥ
προήγήθεί οι
ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ.
ΜΥΡ|ο. ΤΡ|ΚΑΜ και
ΚΗΦ|Σ|Α
ή ιθιαιτερότήτα τής χειμε. ρινής μεταγραφικής περιοόου
. Ι και οι οιαοορές από εκείνή
του καποκαιριοή ο Η
“υπεραξία» τής ανόγκής. οι
παγίοες των -οορμαρισμένωνκ
~ και ή αποταρία- των παραγκω4 νισμένων
πο ήόήο έχει ε νίκες σε 8 αγωνιστικές με τέρματα
πεσει Το μπασκετ έχει ο νίκες σε θ αγωνιστικές με
723-483 πόντους ο Το Μπα έχει τι νίκες σε τι
αγωνιστικές με σετ 334 ο και οι τρεις ομαδες είναι
. “ .~ ¦ η , . . .ή ¦ μόνες πρωτες και αήττήτεςι και για τις τρεις ομαδες
. - ι γ ~ . ~ μ ..ν , στόχος τα επόμενα χρόνια είναι όχι μόνο ή Εήήαόα_
¦ ω Κ°:==#= ἔ=":°ἔ=:ἔίρως |  . ή ο ς ' απο και ή Συρώπή ο Στο πόήο ή6ή παμε να το
π ώστε να εντοπιατουν και ει' 9 ί ' ό ~ ή ξΨ°"°°°""ἶ "εφ ω “ῆΨ°°“““° Ε"°ω""ς Ψ' τ?
Ι ΜΜΜ" Ν "Ήσουν ο' "εω"°_ η Δ η' μ. ρ ς η Σουπερ καπ. ήοή ειναι οι μασίήισσες τής ευρωήής κ
' οικοί στόχοι του καήοκαιριου ' τί ή
όσο νωρίτερα γίνεται
 'Τιροιί"ιιει:ιιιἱτίιτε.;.θα`
σας πω σωτήρια 1
~ ως γυρίζει ·
ο οήυμπιακός στο
ή” πρωταθήήμα μετα το
δεκαήμερο όιακοπῶν
των χριστου
εονι·ε που Δ ή
ο τονιιιιτ πιιπΜοπονήοΣ
ισπανία
. . . , _ ή ς η μ 7 βρίσκεται ο
妦¦¦¦. Ι ' Δ ή - η γ - “7 < η η ' .Δ Γκανέζος μπακ Μαρκ
γ βαίωναν μόνο ότι . Λ . ι . . .. τι .. _ Δ Δ ω ή» , Ϊ. γ ' Ασινκμπα για να
. “θα υηᾶρεομγ . - ή :ς ή η εκοωσεικοινστικό·
ή σίγουρα απομακρυνσεις _ ζ_ ή “ ` οιαματπριο. όιευκσήυκαι Ξεκαθαρισμα του  ' ή _ Ψ ή ¦ . . . Χ ς, . ι , νοντας τις όιαόικασιες
ρόστερ. συμφωνα με 7. 7 · · Δ ' Μ ¦ ._ για τή μεταγραφή
τις επιθυμίες του ¦ ρ ' '4 η .η . ` Η γ γ του από την
Μαρ” ¦` ¦  . κ .ή ἱ  ή 5 πατρινή
Σίήβα» _ ς  _, αμεσα

Τελευταία νέα από την εφημερίδα