Πρωτοσέλιδο Αυγή: 14 χρόνια υποχρεωτική εκπαίδευση
Newspaper website WebsiteRecognized text:
θ ° Η ΑΥΓΗ 
ΤΡΙΤΗ 29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1952 · Β' ΠΕΡΙΟΔΟΣ · ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ 12481 Ἡ"Η= 1.5 Ο
ιιΡΟιλΣΗ - ιΟΜιι Ο Ρυθμίσεις
τΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ιιΑιΔειΑΣ χ ο για τις ευάλωτες
αλ το ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ κοινωνικές ομάδες
Ρυθμίσεις για τους οικονομικά και κοινωνι
| | κά αδύναμους περιέχονται στην Πράξη Νομο θετικού Περιεχομένου και πρόκειται για υλοποί ηση δεσμεύσεων της κυβέρνησης που ποτέ δεν
ακυρώθηκαν, διευκρινίζΟυν κυβερνητικοί κύ
ε κλοι. Με την ΠΝΠ ρυθμίζονται ζητήματα όπως
κ | | | # · # η επέκταση των παροχών για την αντιμετώπιση
Προσχολική αγωγή δυο ετων Δημοτικο, Γ ύμνασιο και Λύκειο ωςΜΜΜΜΜΜω“¦σ“,ωῳσ“,ρω
¦ μα), η παράταση λειτουργίας Κέντρων Ημερή'1`ις βασικές αρχές του σχεδιασμού για «ένα λείου και την ανάπτυξη της προσχολικής αγωγής για όλους, σως Φροντίδας Ηλγκιωμὲνων' Η ΧορῇγΠσΠ σού
νέο παράδειγμα σχολείου» παρουσίασε η πολιτική συνδέθηκε με τη σύγκλιση των εκπαιδευτικών δαπανών με Μο Με. ,ΣΔ 23
ηγεσία του υπουργείου Παιδείας στην πρώτη συ- τον ευρωπαϊκό μέσα όρο. καθώς και την αξιοποίηση του νέ- :
νεδρίαση της Επιτροπής Εθνικού και Κοινωνικού ου επιστημονικού προσωπικού, που περνά και από τις προ
Διαλόγου, με την πρόταση για καθιέρωση 14χρονης σλήψεις. 
υποχρεωτικής εκπαίδευσης να Όπως επισήμανε ο Ν. Φίλης, ο διάλογος για την Παιδεία. |()Χι σε περικοπές
ξεχωρίζει. Η υλοποίηση της εν που θα ολοκληρωθεί τον Απρίλιο. ξεκινά με ένα προσπαιτΟύ- | | Ι
λόγω μεταρρύθμισης, που εμπε- μενα: Η μεταρρύθμιση να ξαναποκτήσει την ιστορικό προσ- αν εΠση εισφορων
ριέχει την αναδιοργάνωση Γυ- διορισμένη έννοιά της, δηλαδή την ικανοποίηση της δημο- :
Γ___Ί μνασίου - Λυκείου, την οργάνω- κρατικής αξίωσης για ισότητα μέσω και του σχολείου. Στην κάλυψη του κόστους κατά κύριο λόγο
ση ολοήμερου Δημοτικού Σχο- “ εως 7 με αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών και χω
Ξ ρίς περικοπές στις κύριες συντάξεις επιμένει η
κυβέρνηση εκφράζοντας βάσιμη αισιοδοξία ότι οι
θέσεις της θα γίνουν αποδεκτές στη διαπραγμάτευση που επιδιώκει να ολοκληρωθεί ώς τις 15 Ια
Η Ελλάδα δίνει μεγάλη μάχη νου“ρωυ_ ΣΕω” `
ανθρωπισμού στα σύνορα της ΕΕ.
Ξ Καμία τράπεζα
ο κακός μας δεν πούλησε δάνεια
ο καιρός___ σε ξένα Εμηά8
«Δεν είναι προς το
συμφέρον καμιάς τράπεζας να εκπλειστηριάσει κατοικία» τόνισε η
πρόεδρος της Ελληνικής'Ενωσης Τραπεζών
Λούκα Κατσέλη υπογραμμίζοντας πως καμία τράπεζα δεν έχει
προχωρήσει σε πώληση
δανείων σε ξένα Γι.ιηάε.
Αυτό που συζήτησαν ορισμένες τράπεζες είναι
η διαχείριση δανείων από τέτοιες εταιρείες. σημείωσε.
Τροπικές πλημμύρες στην Αγγλία. φονικοί ανεμοστρόβιλοι στις ΗΠΑ. καταστροφικές πυρκαγιές στην
Ισπανία. ελβετικά βουνό χωρίς χιόνια, νέφος αιθαλομίχλης πάνω απ'
την ίταλία.Όλο και πιο ακραίες, όλο
και πιο «απρόβλεπτες», οι καιρικές
συνθήκες στον κόσμο αλλάζουν Αποσυντονίζουν τον κύκλο της Φύσης και προκαλούν καταστροφές
που πριν μερικά χρόνια κανείς δεν
μπορούσε να φανταστεί...
ΣΕΛ17
Είμαστε με τουε
αηΟκηηρΟυε τηε κοινωνίαε
Οι απόκληροι της κοινωνίας έχουν προτεραιότη- ¦ ¦
τα για μας, όχι το πώς θα παραμείνει η Δεξιά στην ε- η
ξουσία. διαμήνυσε χθες ο Πάμπλο Ιγκλέσιας μετά τη
συνάντησή του με τον απερχόμενο πρωθυπουργό Μα- Τον ΓιοΡτοΥ ΜοπονηοΥ·
ριάνο Ραχόι. Χρησιμοποίησε σκληρή γλώσσα και προς
Μ” * " ῖ_ `“ Αύξηση 2% τηε καταναηωτικηε δαπάνηε
Προς μια συγχρονη Ι _ . ,
.. ¦ ' 'Σ Ξ  Αύξηση της καευρωπαικη , γ ._ -  _
ταναλωτικής δαπάνης. για πρώτη φοΪ ρά από την αρχή
 της κρίσης και μάλιστα κατά 2%, προβλέπει για το 2015 η
τους Σοσιαλιστές λέγοντας πως «φαντασιὡνονται» ό- Το νομοσχέδιο γισ την ΑνώτατΠ ΕΚΠΠί_ 
ταν μιλουν για αριστερό συνασπισμό με το Ροάειηοε. δευσΠ Και τΠν·Ερευνο Που κατατέθΜε γω δ¦ο_ Δ νἀλωσΠ φέτος θα
Νωρίτερα το Ρ80Ε είχε αποκλείσει συμμετοχή του σε βούλευσΠ οΠοτελεί μια ΠρώτΠ παω] εΠονο_ ΠλΠσ|ἀσει το 130
ΚυβἑΡνΠσΠ με ΜΜΜ Που υΠΟσῖΠΡΙζε! τΠ διεξαγωγή φοράς των ΑΕΙ σε τροχιά σύγκλισης με το νε- δισ. ευρώ και το εδημοψηφίσματος για ων Πνεξ0ΡϊΠσί0 ως ΚΟϊΟλω· ωτερικό ευρωπαϊκό ιιηίνετεΙταε. ΜΜΜ του 2012'
νίας, φωτογραφίζοντας ξεκάθαρα το Ροάειηοε.
Σω 17 ΠΜ” ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 2 _= ΣΕΛ. 15

Τελευταία νέα από την εφημερίδα