Πρωτοσέλιδο Γαύρος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
:το :αν απ Μππ:Επ
Υπο τα βλέμμα Σφαίραπανλαμ και ακααιπινγκ. ο· Καταλαναί πήραν ία “α|85ίαα“ μία-9η με τη Ρεαλ ·
· ολοι μέσα. πλην Λοτζὲακί Μιας για ακομη αμα εβδομαὑες|
Η" 8794,"
,',"ΜΜ|||ί
Μα 28 .
ΔΕκΕΜΒΡίογ Μ!”
2015. παρα Η
ταςΔΕΥΤΕΡΑΣ "8%
Μομοὁιαία Ο
Εφαμερίὁα. Δρ.
Μυ275. 7 ή 
Μαιο” @8ἩΒ8.σ . ί Βίκτωρ '
οι ίαίαί :Τα
χναπία
οι Νέα
 Πί αταλα¦ια(ι=ἶΒα 1
ὴΤί αλλαζεί στην ευρωπαίκίι λλίαια · .
· Ποία είναι αι 
αλλα 5 προς.: απαιὡμηππ '
~ να· ΜΜΜ
. λ ο .ο .. Με .
“Η β@μαΜκας πίνακας δεν 5 7 "Η βαθμολογία δείχνει καλνιεμπ ομαδα είναι ί ' ΜΒΝΕ"
λέει ψἐμΜα. αἶΠλνμπίακός 7 7 πως να' ο κΕλὐτεμας και α Πλνμπίακ6ς καί Μ" Αοοιοοοοοο ο Ερνανι.
ο Τζανοαρης και αλλοι... 7 ·
“ΕΡΥΒΡΠλΕΥ|(λ”
 'ί 5:Εαίαα:ανπααΜικκκα  '<  “ η
. ο.  ο . . . · ¦ η . - ι “ ο ο τις ψαράς οι
Η Πωλ009 ΜὲΡνα της μ  π 'ί ποδοσφαιριστές του
ΑΜΜἩ δω Ψ "ἑν°λΠ_μωμ°" ο ο μ - Ολυμπιακοί· και τι
ως Χθεσινης ως [9-1] ω Σ “ ευχήθηκαν στους
της Βέστερλο · "Αν ηταν αυτό -_ . ΜΜΜ "Ν" Μ = ΓΑΥΡΟΥΣ
πέναλτι. εγώ θα τα καιεΒασω"
είναίακαλνἶεμας" αΠλνμπίακαςἔίναίπμὡτας" παίκἶπςταν!"