Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
ο «Μαυρονόριιιιι οι μεταγραφες
Γραφει οΤΑΣ0Σ ΤΣΑΤΛΛΗΣ Σελ. Λο ·
Ο «ΜΝΚ "Μι
 Κτιριιιιιιιιπιπ
Δευτερο 28 Δεκεμβριου 2ΟΊ 5 / Φυλλο ι84 (372) / € 1.30
Το σουηδικό «Παγοθραυστικό» έχει... κιτρινόμαυρα γενεθλια και ο «ΩΡΛ» κανει αναδρομό
στο χρονικό Με καλυτερο8 μεταγραφή8 στο ελληνικό Ποδόσφαιρο τα τελευταια χρόνιο
·Ε› ·. Ι'  Ι' Ι .
ι "|ΉΜ@, ΜΒΜ(
' 8.“ δ- Ι χ ρ
""0ν8'Ἡ"| Εειιιιιις
7 Ϊ ι Κ
έ' τ; τ ι χ“
Ημερα Πρώτο κανονικό τιροτιόνιισιι για τον
ΑΕΚ, ενόψει Πλατανιό και Λεβαδειακου
Η ιιρὡτιι εισόνιισιι του απο
για τον Γεναρη, στα χερια των
ανθρώπων της ΜΚ πριν τον
Π ειιιστροφιι του συκωτι στον ΜΜΜ Δ
τισυλοε-Ζντοβτ5 συνεχὡ8
Η «ΩΡΛ» ανοίγει τον «κιτρινόμαυρσ» φακελο στο Πρώτο μισό του ιιρωταθλόματοε | _ 'σεεΠαφΦια να φερουν
υιιερτερει  ι ` .  “ μεγόλοι κι , ή!  περιθώρια Ι - Ι
      «κι0ιιιιιιει»ιιιιιιιιει
υστερει νιστε8 “ τ 7 , ν και η
σε σχέση · · και οι... ~ 7  η Ι Ι Ι ν .
με Με / απογοη-  - · ' Με Μεσα στι3 μερεε δρομολογουνται
9 αντιτιόλου5 τιι5 7  7 τευσει3 όιαιτιισἱα8 οι εξελίξει8 όσον αφορό ΜΒ
ὰ 7 εκκαθαρἰσειε του έμψυχου υλικού