Πρωτοσέλιδο Φως:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ο Λεει
η μ ο ' ρ ' _- ¦ ¦ το ΖΕΣΤΑΜΑ Ι . ' _
 «με ς ι , ι .ς η ν τοντπΑινονΛιι Ξ ι γ ι. το - ι " _ .
 ι , | ι · ι μ γ γ | γ . “ γ· .γ με τον Άρπ καπός ` ` Ι - ' ” κ ~ “ “ / παπαπετ·ον:
γι _ ι . ν· ί· ι . . · ι 'ε ~ οιωνος για τον αυριανό = - ~ ' 'χ “ › Δ ι Δ Μπορουμε να τους ` 
| “η Ἡ . -| ,. . η _ ι. ¦. αγωνα. τον οποιοο ι· | . ί - _ ή ` ο ή ` νικήσουιιε οπως" ν
 οι ο η η . παει πΑτκονΜ. - η οτικρονος οιεονής οεν > 7
εἴ . ι γ , προπονπτπς τής ι “ · Β' η· Τ - ι ι Φοβάται τα ονόματα των ομόοων
> - η ι Μπαρτοεπονα, _ > ι - ο ' η του ομίπου και πιστευει ότι από το .
Υ ι ι . χαρακτήρισε έναν απο γ ο ' ή ~ ~ Εεκίνπμα του τοπ το κόντρα στήν
¦ › _ Ι τους πιο σπμσντικους γ ζ ` ' `- : “ ι μπαρτοεπόνα ο οπομπιακος θα
οπος τής ι ` ι είναι έτοιμος για μεγαπες ~
· 'ο _ | _ - “ βραστές και Σ
ι' ι ι ' - Χ νίκες “ 
πιτ ΔεντεΡΑΣ η Γ
Δ/υτ·ής: ο. Νικσπα'ί'διτς 1- ' .
Η κρονιας
Διευθυντή Συντο εὡΪττΡΑτοτ ΜΑΚΡΗΣ 
ς ξ ς . 
ΔΕΥΤΕΡΑ 28 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 20" Ο Α.Φ. 2303
γ Τα... ποσοστο
ευστοκίας των “ερυθρό
ΜΕ 'ΕΣΚΑΝΑ ! _ ο' ! 8 `  μ ·
ο ΚΔ Σ Λ Μ Ύ `ς ί μ ·· ' “妦ί::ί:Ἑ°:ἑἐήῖἘἑα:“ ι.
. ' ` Εεκόοαρο τρόπο ότι ο πρῶτος μήνας
 _ ¦ · μ του χρόνου οεν είναι για ενίσχυσή .
οποσ για αυπερασπισπ» του
υπαρκοντος υπικου
ΜΕΛΙ) ΝΑ
ΜΗΝΩΝ
Αυτό σήπωσε ο και" ο
το συμρόπαιο του Βραζιπιανου οποκππρώνεται
το καπο
καίρι
Μι· ποτκατοα
Η Μαντσεστερ
. Γιουναιτεντ τπν
ατο πιο ήοεπα να επομένπ των Χριστουπαίεω στήν πωπω. απο ένα... ι -, , γέννων γνώρισε τπν απ
αόρατο Χέρι με εμπόοισε και με έστειπ= · σερί ήττα τής και έμεινε
μετα στον οπυμπιακό·. οήπωσε ο κασαμι αι ι ' · · ` _ χ για 7σ-σερί ματς μακρια
κατέππεε: ·ευτυκῶς τεπικα που καπασε έστιν και Ι · κ ' η | απο τον επιτυχια.
 › με αυτόν τον τρόπο π μετακίνπσή μου στον · ς ` κανοντας με 2-ο στο
" Πεσκαρα; γιατί μπορεί και να μπν καταφερω να ` ` , Στόουκ από τπν
Ιποίες· σε μια ομασα όπως ο οπυμπιακός και τοπική
κατ· επέκτασή στο τσαμπιονς 7 .ομοσα
ι Λιγκ!
τ.ω `
οι “μππε» το Σαββατο.
στο ντεμπούτο του
Γκσυς Χίντινγκ. έμειναν
στο 2-2 εντος έσρας με
το τουότΦορντ σε: σε·
Ντιέγκο Κόστα - σε'
Ντίνεί. σε' ιγκαποι.
Γραφει
παραμένοντας Δίσοι...
ο πιιεΞιιτ
οποία"
Μπιτ· το)
"°"Ε"'= “ΚΑ“γῖΕΡΗ
ΟΜΑΔΑ ο °ΛΥΜ"|Ἀ|(°¦ττ!
ίου ' ι πιο,
ασ!. σε 
_ Τήν προσπιιοιι του
53κρονου προπονπτή γνωστο-.ς
ποι 'σε=μείεπίσπμπ ανακοίνωσή
 τ ταφή οιοίκπσπ τής
~· -- > < ακριτικής ΠΑΕ Ι
 ΣΤΗΝ 7"0ΡῖΑ "ΗΕ ΕΞ0Δ0Υ
ζ `.ΑΤΜ του Ατι=οινιι-ιτο οι
“ΜΑΡΣΕΛ|Ν|° ΒΑ' Μποι>ιτΜε η `
 ` ' ` · 'ΣΤ°'ΤΣΕΦ ἔκ 1 “ " ή ' - ~ 'οσο για το ποιο γκοπ και ποια
' “ στιγμή κραταει τόνισε: .
· :ΕΛ .ΔΑ ε _ ί “Η κειρότερπ στιγμή ήταν το γκοπ
γ · . μ η που οεκοήκαμε από τον Αστέρα
_ _ _ ' ` ι ; “ ν “ κ στα τεπευταία Μοτο ο 'οσον
η αφορα το γκοή. αυτό που ασ
Ανα-"ιό θυμαμαι για καιρο είναι το
“ΦΩ=“. · . Δ . γ , η η δεύτερο του Ντιέγκο Μπουρ
Ως σωστο η _ χ ” ι ~ ~νανότε κόντρα στο Λαρισα. στο ] 'υ ¦ 1
μ°ν|°¦ἀκ| ` ' ~| - ' τ _. γ χ η' κ ' 'η · οποίο έσειΕε τπν απόπυτπ ; Δ ~ Ω , . ~ ·
δεν °° ι _ - . Ι 1 ' τ ι ο ~ ' ν ι ποιότπτα που έχει αυτός ο παίκτπςν ` ' ι 1 γ χ ι Στήν απ οέσπ.
"ω 'ΜΒΜ' η ο ' γ ¦ » ί ι ο ¦ ¦ μόνο τής Με". είναι ιι Ι
Παρά ' χ  _ χ μ η ι . τότεναμ μετά το νικπ 3-ο επι
μόν° . τπς Νόριτς σε: 42' κέιν.
από· σο' κορσα)
·°ῆ"|.|'||α·
κος και
μπν Η"
ιμόκνεις»ι ' “ > Ι
ν “ ι ι επιστ ροοή
' στα :πατα σήμερα για,τον
πογέτ που μαζί με τους Μπορο· νοριτς. Μπαγεριτς παίρνει τις
τεπικές αποσαοεις για
το ρόστερ
αν σο
Γραφει ο κοπο: ΜαττοΜκιι: ΜΜΜ το)
τρωει ο ΜΜΜ: Μπριι:τιι:πι τ _ μ η

Τελευταία νέα από την εφημερίδα