Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: 10 βόμβες σε συντάξεις, όρια ηλικίας και εφάπαξ
Newspaper website WebsiteRecognized text:
λ   ΠΜ!!
  ΦθΥΛΔΡΑΣΗΣΕΠΡΕΜ|ΕΡΛ|Γκ
 ο κΑ|ΠΡ|ΜΕΡΛΝΤ|Β|Ζ|θΝ
ι ·  ιιΡΕΜιΕΡΛ«ΑιΩΝιΩΝ»ηοΜΡ16
 . ι ϊ » ι ή] .
7 ` ;/ / ς _ γ
Ι [ Δευτέρα 28 Δεκεμβρίου 2015 - Αριθμός φύλλου 1.78] - Τιμη 1,30 € - νννννν.ε-τγμο5.:οΜ
Το ΔΥΣκοΛο «ΣΥΜΦΩΝ0 ΣΥΠὲιΩΣΗΣ» ΠΟ|ΟΥΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ Ο' ΣΑΡΩΤ|κΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΕ ΤΟΝ «ΣΤΡΑΤΑΡΧ|-|» κΑΜΜΕΝο ΝΑ' ΤΑ ΕΠΩΔΥΝΑ
ΜΝ¦.¦ΜοΝ¦^Μ ΝοΜοΣχΕΔ|^ ΠΟΥ ΦΕΡΝΕ| ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛ|ΣΤ|κΟ
| Ο Μ Α - | Μ Ο Υ
γραφει γραμμα στον 'ξ
__ Ι Ι σε συντα ει5¦
Αι-Βσσιῆη Λεβέντη Ι Ι
 σια Η ικια5
 εζ:.ΣΜΜ©Μ μια γ' _ Δ
«αηοθέωσε» τον Πρόεδρο `- η " ς ' ΣΕ Τ^Μἐ ΝὸἔὸῖςοΜΕ|^' Ι
της Ενωσης Κεντρὡων έ 7 · ΔΗΜονΣ. ΑΛΛΑ κΑι |
κἀνοντ“ςΜγο«γιο αντιστοιχία:
έναν Πολιτικό ηου εηί __ ΕΡΓΑ
35 χρόνιο υηερασηίζεται `
τους αδύναμους» “ Ο Πόσο θα μειωθούν κύριες, εηικουρικές
=“ και μερίσματα Δημοσίου
:ΕΠΟ ν  αΠό
την αντιηολίτευση
αλλα και αηό στελέχη του ΣΥΡ|ΖΑ στα
σχέδια Καμμένου
για θητεία γυναικών
και στρατιωτικό
σχολεία
Ο «Κούρεμα» ΤΟΟ/ο έως 15% στα εφόηαξ
δημοσίων υηαλληλων
Ο Καταργούνται τα ειδικα καθεστώτα
συνταξιοδότησης
Ο Ανατροπές στις ηρόωρες με κρυφές
αυξήσεις ορίων ηλικίας
Ο Αυξανονται οι εισφορές των αγροτών,
ενώ 7Ο.ΟΟΟ δικαιούχοι χόνουν το ΕΚΑΣ
Σίλια
28-29
ΑΠΟΡΡΗΤ|·|
ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΑΣ.
Ο ΕΜ. 'Μ
Β"0'|θ$  `· 7/ Αστ Ι
στη «φαρέτρο» ·<·· τα Χριστουγεννα
τρομοκρατὡν κο· 7 _` 7 στα εφημερεύοντα
μηαχαΠακη8ὅν * 8 ' νοσοκομειο ο·
 ΠΡΩΤΟΧΡΟΝ|Α ΜΕ Χ|θΝ|Α ΕΩΣ ΚΔ' ΣΤΑ... κΑΜΠΑΝΑΡ|Α ΤΗΣ ΔηικΗΣι

Τελευταία νέα από την εφημερίδα