Πρωτοσέλιδο Το Παρόν:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κανα!αρχεε.
λαθρέμαοροκ
τροροιρυγαδεε
στο στόχαστρο
ΣΕΑ. Η
Είναι παγκόσμια πατέντα...  ῦ γ
α-  Διεθνής διαγωνισμός με έναν συμμετέχοντα!
ή θοεοο αγοράζει τον ή!! και τα εκατομμύρια
-ί ίθ τον χρόνο. επί Αθ χρόνια- που θα δίνει
στον θΛΤ| θα τα βάζει στην τσέπη τηε!
Άξιοι για το Νέγκα!
Ειρίνιιε οι κατοικοι
τον νασαι του
Ανατολική Αιγαίου
Σω Μ Του χι>ιιπον ο. ΜποτΖιον Με
γΜ90¦
Με να
προστατευτείτε από
το κοινό ιιριιολύΤ!!|!!|
και την εποχικη γρίπη
σελ. το
 Τσκ Μακη Κουτι
Λεε και αυτό ήταν το μέγα Πρόβλημα
που έφερε εδώ τη χώρα
Συναίνεσαν
στο σύμφωνο
συμβίωσης ομοφύήων,
αρνήθηκαν όμως
να συναινέσουν
στο να μη μειωθούν
οι συντάξεις!
εν φαντάζομαι να είσθε τόσο αχάριστοι και να
τα βάζετε με την καΠή μαε την κυβέρνηση και
τα κόμματα τηε αντιποήίτευσηε που κυβέρνησαν
και σαε ταήαιπώρησαν από το 2009. κάνοντάε σαε
να χάσετε τη δουήειά σαε. να καείσετε το μαγαζί
σαε και να τρέχετε στα συσσίτια για τον επιούσιο;
'0ήα αυτά από τη νύχτα τηε περασμένηε Τρίτηε
αποτεΠούν μια κακή ανάμνηση...
Με την ψήφιση του συμφώνου συμβίωσηε όήα
τα προβήήματα Πύθηκαν. Η σύνταξή σαε δεν κινδυνεύει. Τα περήφανα γηρατειά ξαναζωντάνεψαν.
Δουήειά έχετε όήοι. Λουκέτο στην Αγορά δεν υπάρχει. Τα συσσίτια καταργήθηκαν. Μέχρι και οι άθήιοι δανειστέε απέσυραν τιε απαντήσετε τουε για
βάρβαρα μέτρα. από τη στιγμή που η κυβέρνηση. με
τη συναίνεση τηε Βουήήε. Βρήκε ισοδύναμα. το
σύμφωνο συμβίωσηε. με το οποία καήύπτονται όήα
και πήέον δεν υπάρχει κανένα έήήειμμα.
Σίγουρα θα ξαφνιαστείτε διαβάζονταε τα παραπάνω. Τι έπαθε ο Κουρήε; θα πείτε. Δεν βήέπει ότι ο
δρόμοε του ΓοΠγοθά όΠο και μακραίνει;Ότι η φτώχεια όήο και μεγαΠώνει;
'Εχετε δίκιο. Κι εσείε κι εγώ τα βήέπουμε.'Εήα.
όμωε. που όήοι αυτοί που αποφασίζουν για τη ζωή
μαε ζουν σε άήήον κόσμο. Βάζουν άήήεε προτεραιότητεε. Και δεν είναι μόνο η κυβέρνηση. Από
την ίδια... αχρωματοψία πάσχει και η ΝΔ. που υποτίθεται ότι είναι ο προστάτηε των ιερών και των όσιων του τόπου. Από κοντά και το ΠΑΣΟΚ. το Ποτάμι του θεοδωράκη. ακόμη και ο Αεβέντηε με την
'Ενωση Κεντρώων...
'0ήοι τουε συμφώνησαν ότι το μέγα πρόβήημα
τηε χώραε είναι τα ομόφυΠα ζευγάρια. που πρέπει
να νομιμοποιηθούν και κάποια στιγμή να μπορούν
να υιοθετούν παιδιά. Γιατί. πέραν των άήήων. στα
μάτια των ευρωπαίων εταίρων μαε φαινόμαστε πο
ήύ καθυστερημένοι...
ΣΥΝΕΧΕ|Α ΣΤΗ ΣΕΑ|ΔΑ 2
Τα κονόμησε η Εθνική Τράπεζα
ο'Εβαλε στο ταμείο τηε 3,5 δισ. ευρώ ζεστό χρήμα
σελ. Β
Εφιάλτηε ο Φαλτσιάνι
για τουε πελάτεε τηε Π880
ο 500.000 ύποπτεε συναλλαγέε έδωσε
στουε Οικονομικούε Εισαγγελείε
σελ. 4
Αντιμέτωπη με την κουρδική «βόμβα» η Άγκυρα
Η Μόσχα έτοιμη να παίξει
το «κουρδικό χαρτί»
σελ. 5
ο Σφήνα στη σύγκρουση
οι Ρώσοι - Καλούν τον αρχηγό του
κουρδικού κόμματοε στη Μόσχα
σελ. θ
τα ὅ Με. Με...
ο › ΠΑΝΝ|·|Σ ΒΟΓΑΗΣ
θα στραφούμε στη γη. να μην
περιμένουμε την ελεημοσίινιι
τον Ευρωπαίων! Μ .9 ¦
ΙΑΝ!!!
'· · “Τ
| ί ι
χμ ·...
ΧΡ|Σ|'0ΥΓΕΝΝΑ 20%
”χ_·3
-_- ι ·
-`· _'·| :·| ώ '··.'
.ι /| Ι. Η ι' ι'
να 'σ .γ “ .° ιι |
·'- ·-_--
¦ .' ς.
Π -'_ι
Ο ΠΑΡΟΝ
Η η |.·
| · ές· η.Φ.η¦ὴ##·· · κ. Ζ.
ΑΡ.ΦΥΑ. Τ.208 - ΕΥΡΩ 2 · Μ.βθΤ0Π.9Τ
Πάνε για μεγάλο φαγοπότι
||θ ΤΠ έ Κω( Η" Μωβ' έ Π
Για να αγοράσουν γνωστοί μεγαήοοφειήέτες
τα δάνειά τους. εκατομμυρίων ευρώ. στο 8% με 12%
Μ, Με
Μήν', Ζει ο Μενου
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ;
. . Ι·
' , --ἐ|
ΙΜ·`.| γ
η 'γ 'Ρ ---.
1. ` -/“ `Ψκ
ΤΟΥ ΣΤΑΘΗ
Ρεπορτάζ στη σελ. ί2
:το ειναι Με!
πΡσι7ΛΜΜΑ...
εε πειραμα
ΑΡΟΠ=ΑΜΜΑ“
ΣΗΜΕΡΑ ΣΤ0 «Π»
ο. ..καρε
απέτυχαν να
επιβάλουν αρχηγό
τηε αρεσκείαε τουε
ο Χαμένοε ο Σαμαρα
ο 12 μονάδεε μπροστά
ο Μείμαράκηε
ο ΝοΖ ο Κυριάκοε
ο Πληρώνει σ Τζιτζικώσταε
τα πάρε - δώσε με ακροδεξιούε
Δεν κόβω
άλλο τιε
συντάξετε
ο Αρκετά έχουν πληρώσει
το μάρμαρο οι συνταξιούχοι
σελ. 0
 ·..........
σε 3 μέτωπα
ο Εκεί θα κριθεί η κυβέρνηση
και η ενότητα του ΣΥΡ!ΖΑ
σελ. 0
Λάδι βγάζει τον Τσοχατζόηουήο ο Σημίτης!
Πλήρη κάλυψη πρόσφερε ο Κώσταε Σημίτηε στον κατηγορούμενο για μίζεε εκατοντάδων εκατομμυρίων, και ήδη καταδικασθέντα σε πρώτο βαθμό σε κάθειρξη
20 ετών. Άκη Τσοχατζόπουλο.
κατά τη διάρκεια τηε θητείαε του
στο υπουργείο Άμυναε επί πρωθυπουργίαε Σημίτη.
Καταθέτονταε στο Πενταμελέε
Εφετείο. ο πρώην πρωθυπουργόε, σε απάντηση ερωτήσεων
των σύνηγόρων υπεράσπισηε
αλλά και τηε πολιτικήε αγωγή8.
ήταν κατηγορηματικόε: Και στο
ΚΥΣΕΑ ποτέ δεν υπήρχε εναντίον
του Τσοχατζόπουλου «ίχνοε, σκιά
παρατυπίαε» και ποτέ δεν ενημερώθηκε. έστω και προφορικά. ότι
κάτι συνέβαινε στο υπουργείο Άμυναε.
Μάλιστα. θέλονταε να δείξει
πόσο άτεγκτοε είναι. είπε: «Ειχα
τ9ηολογίες
. Δεν υπήρχε ίχνος. σκιά παρατυπίας εναντίον του στο κνΣΕΑ
Ποτέ δεν έγινα δέκτης καταγγεήών για δωροδοκία
'Εδιωξα δύο υπουργούς -απέφυγε να αναφέρει τα ονόματά
τους- γιατί υπήρχαν φήμες για αυτούς
Αιχμές κατά Αρσένη για τα'|μια: «0 χειρισμός στο υπουργείο
Άμυνας δεν ήταν ικανοποητικός»!
παρακαλἑσει δύο υπουργούε
να φύγουν από τη θέση τουε
γιατί εήιαν κυκλοφορήσει διάφορα φήμεε. που ήταν αρνητικέε για αυτούε». Απέφυγε.
όμωε. να αποκαλύψει ποιοι ήταν
αυτοί οι δύο υπουργοί. αν τουε
πήγε σε άλλο υπουργείο ή τσυε
έδιωξε από το ΠΑΣΟΚ. Κάποια
στιγμή θα πρέπει ο κ. Σημίτηε να
πει ποιοι ήταν. για να μην πλανώνται υποψίε8 εναντίον όσων θήτευσαν στιε κυβερνήσειε του.
Βαρύτατεε αιχμέε διατύπωσε
σελ. 'Ξ. ΤΟ
Τσίπραε= Προχωράμε μέσα
στον Γενάρη
με με άδειεε
ΜΜηατόφωηγαψν|σΜ
ΜΜΜοΜχάρηςατόΜ '
503ω_η ο τον· Ι Ι
ο Κώσταε Σημίτηε όταν στην κατάθεσή του αναφέρθηκε στην
τραγωδία των |μίων, κατά την
πρωθυπουργία του, εναντίον του
τότε υπουργού Άμυναε Γ εράσιμου Αρσένη: «Ο χειρισυόε στο υπουργείο Εθνικήε Αμυνας δεν ήταν ικανοποιπτικσε και γι' αυτό υπήρχε απαιῖηση, και υπήρχε και
απαιῖήση και δική μου. να υπαρξει μια νέα πγεσισ στο υπουργειο
Εθνικήε Ἀριυναε».
Και τότε έβαλε τον Άκη και άρχισε το μεγάλο πάρτι των δισεκατομμυρίων.
Η κατάθεση του κ. Σημίτη στη
δίκη του Τσοχατζόπουλου (που
αποτελεί τη μαύρη σελίδα του
Συνεχεια την ΣεΛιΔΑ το
Πώς στήθηκε
η κυβερνηση
Μητσοτακη 
ΦΜράκη
το «βρώμικο '89»!
σελ. 3
θυτε λεξη για την ταμηακερα!
ο Ότι ήταν αυτώ που μετέφερε την πρόταση του Τσίπρα
στον Καραμανλή για την Προεδρία τηε Δημοκρατίαε
Ξεχάστε οικουμενική με ΣΥΡΜΑ
σελ. Η
'ΜΕ ΤΟΝ ΦΑΚΟ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
ο πρόβήημα «Ευρώπη»
Το μεγάλο πρόβλημα των χαλεπών καιρών που
διανύουμε εστιάζεται στην Ευρώπη. Και είναι παράδοξο αλλά και απογοητευτικο το γεγονόε ότι. ενώ μεταπολεμικά οι ελπίδεε εκείνων που ήθελαν
να τηρούν αποστάσειε από Ανατολή και Δύση είχαν επικεντρωθεί σε
αυτόν τον γεωγραφικό χώρο, σήμερα η Ευρώπη. εξαιτίαε τηε γερμανικήε δεσποτείαε, αποτελεί την
πηγή όλων των δεινών. Εξακολουθεί η λέξη «Ευρώπη» να δίνει αφορμή σε μεγάλεε συγχύσειε. Οι
ΓἑἶἔῆὅΣ περισσότεροι παρασύρονται από
ΑΕ0ΝΤΑΡιΤΗΣ τα παλιά ιδανικά του «ευρωπαϊ
κού πολιτισμού» και νομίζουν ότι.
εάν απομακρυνθούμε από τη δό
λια|Ενωση, από την οποία άλλοι ωφελούνται. θα
γίνουμε περίπου... τριτοκοσμικοί! Εδούλετμε πο
λύ καλά η προπαγάνδα γκεμπελικήε μορφή5
προκειμένου να εδραιωθεί αυτή η πεποίθηση στιε
μάζεε και να τιε τρομοκρστήσει.
Α8 δούμε λίγο ιστορικά το θέμα. Οι παλιοί δικοί
μαε τη Δυτική Ευρώπη την αποκαλούσαν «Εσπε
ΣνινεχΕιΑ Πιτ ΣελιΔΑε