Πρωτοσέλιδο Μέτοχος:Recognized text:
ΕΚΗΒΟΛΟΣ: Ο! Β()ΛΕΣ ΠΑ Ε¦ΜΑΚΤΩΡ` ΟΤΕ, ΑΣΪΗΡ` ΕΙὶΙΩΟ(3ΕΑ55 · 6
ΜΑΡΚΕΤΙΕΣ: ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΟΛΠ, ΕΧΑΕ, ΔΕΗ Ο 24-25
ΕθΝ||(Η ΤΡΑΠΕΖΑ · 'Ο 0"(0Ν0Ν|Λ · Η · ΧΡΗΝΛΤ|Π|·|Ρ|0 · Β
Η εΠόμενΙ1 μέρα Τεκτονικές αλλαγές 34 εισΠγμένες Που
μετά τα ΕὶΠαΠ5ΒαΠκ στον ασφαλιστικό κλάδο γονατισε τι κρίση
. :58%
Τώρα ο" 'Με
ως οθόνες σας!
Μόνο στο
Μ02ἀ8Υ Ϊ
ωνννν.ευτο2ό8γ.9τ
Το ΕΠΕΝΔΥΤ|ΚΟ Ε|¦'|'ΑλΕ|ΦΤΜ