Πρωτοσέλιδο Έθνος: Εγκλωβίζονται 80.000 ασφαλισμένοι το '16
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΕΜΠΤΗ
24 ΔΕΚΕΜΒΡ|°Υ 20"5
ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ: ιο255
ί.30€
Με ανο κΑι ηεΡιοΔικα
3.50€
_¦¦¦ τη ,“_.-,
/.·1ι_ι.““ι'
:.οτω
||ίίίί|Μ|ί|ῶΠ|ἶ||||||||||||||||||||||'||||||||||||||||||||||||||'Η|||||||||||||||||||||||||||||'||Ι||||||||||||||||||||||Ι||||||||||||'||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||Ι||||||"Η"|||||||||||||'||Ι|||||||||Ι||'|||||||||Ι|||'Η||'Ι|||'Η'||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  ἴ
ΦΜΑ :·τ· 3·
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
ΠΑ Δ|Α|ΤΑ
δι ΟΜΟΡΦ|Α
ΜΕ το 'ΕΘΝΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ'
Το ημερολόγιο Μ
ΠΑ ΠΣ Γ|0ΡῖΕΣ
θεατρικέ8
Παρ αστασειε
για Παιδια
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕ|ΡΑ'ΩΣ
ΗΜΜστηνΜ
Ο' ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΕΑ ΟΡ|Α ΗΛ|Κ|ΑΣ ΠΑ ΣΥΝΤΛΞ|ΟΔΟΤΗΣΗ
ΕΓΚΛΩΒ|ΖΒΝΜ|
80.000 ασφαλισμένοι το 06
ΝΑΤΡ0ΠΞ στην ηλικία συνταξιοδότησηε
για Περίπου 80.000 ασφαλισμένου8 φέρνει
το 2016, καθώ8 τίθενται σε ισχύ τα νέα, αυξημένα όρια για υιν έξοδο από την αγορα εργασία8.
Σε βόθοε χρόνου αναμένεται να εΠηρεαστοὐν
τιερίΠου 350.000 εργαζόμενοι. 134546. 25·26
Τ' θΑ |ΣΧΥΣΕ|
ΜΕΧΡ| το 2022
ΚΔ' ΠΟ|Ο|
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑ|
Μεγάλοι Χαμένοι οι γονεί8 ανηλίκων,
οι εργαζόμενοι με 35ετία και οι δημόσιοι υΠόλληλοι με 25ετία ' ΑΠό
3 μόνεε έω8 7 Χρόνια το «Πέναλτι»
ΕΠΣ ΠΣ '8 ΦΕΒΡ0ΥΔΡ|0Υ Η ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ "ΠΜ ΜΙΣΕΛ" 
7 |;:
ΡεηοΡΛΖ-Σοκ 
ΠΔ το εΜηοΡιο ΒΡΕΦΩΝ
Αηο τη ΒΟΥΛΓΛΡ|Λ
Στο χωριό μαε σχεδόν όλοι έχουν
αφήσει ένα μωρό στην Ελλάδα ΜΔ.”
ΜΕ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ
Π" "Μ" "Η
ΜΝΗΜΗ"
Σε ηλεκτρονικό
έλεγχο "'08 διακίνηση8 υγρών καυσίμων
προχωρά η κυβέρνηση για το χτυπημα του
λαθρεμηορίου. Μο