Πρωτοσέλιδο Το Παρασκήνιο:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
'Ενα μοναδικό Ο) :Η Δ · `ί '
για να εΠιῆέξετε
Τ η Η
Δ Η ΤΙ!” Ἑ£τ.η“
οσα φερνει ο Χρονος
η Λ ψ. '
τ . ο Όσα φέρνει ανω",5 
Η ·' ^Ψρ°"°Υί°·^ρ·θμοῆογω ί ·` ·
ο? 4 Η”
'δ Ρ - ,
: . -Καρτε5 Ταρώ ο Β Ί με - '
[Ἡ . Ζ 7 Τ 'Η 4
'Βίος Μόω"ωή >'8_“ η __ μ ,
ί ' - '=¦;““““ ΛΗΛ ατο. Η “ν
“ο αστροῆὁ ο
”Ψ ΜΜΜ ΚαρΤα
ΜΕΪΜΔΡΛκΗΣ - ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ): «ΕΓΓΥ0ΜΔΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΛΡΑΤΛΞΗΣ»
Νέεε συμμαχίεε και σ;ρατηγικη 
αΠο τουε δυο «μονομαχουε» _
ί ” Η μεν;;; 3 :=ίζἶἙ“
Κορο'ί8ία με > ο · - ' ' “
ΕΝοιΛ καί Ι Ι Ι
αντικείμενικεε
· κ ". ΜΗ
ανικειμενικέε αξίε5 και να
έρχεται νέοε ΕΝΦ'Α, ανια ' ;
ο Ποσό Που θα ηῆηρὡσουμε
γιατο 2016 θαείναι το ίδιο και,
Μισο, Πιο υψηηό πιο Ι η α ή _
7' 7 · . 14 . ·. ί Η  · Ϊ. τ ' Κω -- ._ Ξ. . η ' ξ_ ..ς
005 ΟυνΤ0εε|5 - Μείωση, αῆῆα και μικρη αυξηση στι5 αΠοδοχέ5
Παρ9Π8δ|οβεΒωὡσο5τΠε - ΠερικοΠη στο εφαΠαξ - Το Ταμείο Πρόνοία5
Ξβεἰ88"Ξἑο “ΨοΠ'ῦἑΞ'ἔ3 Περνα στο ΜΑ · Τι ΠροβῆέΠετα· για εΠιδόματα,
οφ μ “ αξιοῆόγηση, Προαγωγέ5 και Ποσόστωση για την
εξέῆιξη των δημοσίων υΠαῆῆηῆων ω 18-19
220.000 ασφαῆισμένοι Με <<ΔσΠίε» χανουν τα αφτο του5
Μοῆι$ 40000 οΠο τουε 260.000 δικαιούχουε Παίρνουν Πίσω μἑροε των Χρημοτων του5 ω. 14
Ο... Μ'-Βασίῆηε
' Δ 8 σφαίρεε αΠό
με το 6ρεΠανι η Δ
τη «μαφίαΞ> του . “
Ποδοσφαίρου “
“ Μια τ ί

Τελευταία νέα από την εφημερίδα