Πρωτοσέλιδο Γαύρος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
  ”ξ ξ ι 
ι» απο
α__· γ! μ 7  δ ο
:ακιαΥκι/ιιΞανιιιιιιυΜ  ΝικυΣ :α
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ»25ιι2 '·
ΔΕΚΕΜΒΡ|0Υ
Αθληιικιι 
Εφημερίὁα. ο 7
ἶῇ:¦ω€ ί Ξανι·οεετ
Τα... Μ κουνια ιου Ραυιιέοια και
ηδικαιωαη του Βουλου και ιαυ
προέδρου · Μήνυμα Μαιας και
νέων Σαιιυκιὡν απο καν 'αιιανα
νκαλκιαεο
Ο... έλεγχος
της αιωνας!
Η·ΜὐΜ
Μ··α·
“Μέσα για η
Μαιαινιις"
. ι . , , . ~ οι    _ _ _ οΜωῳ.αω
' Π€1Ρα1α·ΕΠΞοανενιελως οιιονοιγ1α ΒΕΜΠΟ  "Μ|Μ|Μ
”Παιζει” επιστροφή ενός εκ των δύο στονΜ
κι ΑΚΟΜΗ...
· "ΜΜΜΒ.Μ
·ῖα2ΜΜΜΜΜ
. . . Ο ΠΣΑΤ τίμησε τον
"Μ'"Μ"' . Ι Βασίλη Σπανούλη
· ΜΜΜΜκΜ η για την προσφορα του
στον αθλητισμό και
το ελληνικα μπασκετ
·Υαακλἱθηκε στα ή _ Η / _` | _
Ι Μπλέ., το" μεχρι ΑΕΙΧιζηΟΡς Μιιιι.ιι10ν [μιις.='φιιΛΟς
1 κα”, Κω°ῳΜς ΑΕ” για τι) Πιιιιιι:ωιρηιἡριΠ
Αποκαλυπτικό ρεποριαζ
απὁ τον Μανώλη ΓαΒαθιῶιη  ι
· ΛΠοκιιθἡ).ωΠιι ΜΠ(ιγϊΒιις και
30ς καλυτερος μαΒιιιης σιον κοσμο
ιιαικιης της σκυλος σιην Παιοο!
Ο Φαρταῦνης στα κλεισιὁ κλαμα με
ααικταΡαὁες ὁαως οι Νεῖμαρ και Χααλκ!