Πρωτοσέλιδο Η Γάτα:Recognized text:
Φουῆ ογωντσττκή _
στο μ3κρό Κομπτονότο
"Α"Ρ""Ε'
ο ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ 2603 - ΤΙΜΗ 1.3ο€
ΤΕΤΑΡΤΗ 23 ΔεκεΜΒΡ|ογ 2015
ΗΜΕΡΗΣΙΑ
ΣΤοΙχΗΜΑΠκΗ ά
ΠΑΡΛΣκΗΜΑκΗ
ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
Το «ταβάνι»
από "Α0 για
τον Μηουμἀλ!
ο Μέχρ· τι ηοσό είνοι
διατεθειμένοε νο δώσε·
Η άμεση συνάντηση ηου θέῆε·
ο Βουῆγοροε με τον |Βόν
πρωην· “Ι
Σελ. 2,4,θ
· 0·'μοὐρὲε Πίστα που έχουν πο·μ6σὲ· σε ΑΕΚ κο· ΠονοΜῖκό
να σε
'(· ω
Ἀ··' !ἔ
ο 0|... ηερίεργε5 διοκοηέ5 του Άρνεσεν
· Ληό κοντό γιο Τσ·ντὡτο
ο «Δικέφοῆοε»
αἱ· Δυσκοῆη η Θέση
.Τι εδω “   του κροότη
· ενοΧῆησε| η;  κοθὡς μετροει
τον , ." κ Ξ ¦ ηννὡμη του
. - ο  Ω" Μηερμηότοφ
σουηερ  -> 2 ο) στη διοίκηση
ΠΟΙΟΙ ηοίκτε5
μηοίνουν στο κάδρο
 Φ0ΥΛ
`ΠΔ ΕΛΛΗΝΕΣ
 πο ΑΜΑΝ·
· Τ· ηοίζει με τον
Γουτο κο' του5
δονεικου5
Σελ.5