Πρωτοσέλιδο Έθνος: Ο χάρτης με τις νέες αντικειμενικές
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΕΤΑΡΤΗ
23 ΔΕΚΕΜΒΡ|0Υ 20"5
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: '0254
Τ.30€
Με ΚΥΜ"
Μι ανο: 2.50€
ι.-¦¦ι_禦 εστι-Λ ν. ,να η
Μ: κι· Η. .ΚΔ-ι . . ι·.---.“ Όι
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤ'Λ
Τα διλήμματα
των δύο
μονομόχων
Διλήμματα με στόχο τη μεγαλύτερη επιρροή στο εκλογικό
σώμα από τουε δύο
μονομαχου8. 205
'|ΛΤ| ΛΝΛ|(Λ|'Β||ΚΕ
Ο ΕΛΛΗΝΑΣ "ΡΕΝΤΗΣ
ΣΤΗ" ΤΣΕΧ|Λ »6
κιν ξριοιιηγουι“."
ΣγΜΦοΝο ΣγΜΒιΩΣΗΣ
Διακ0μ|"""αἐ5
συγκλίσει5 και
αντε"λήσε|$
Υπερψηφίστηκε το Σύμφωνο
Συμβίωοηε στη Βουλή. :ε 26
+ ΚΛΗΡΩΣΗ ΠΑ Μ|Α κΑΡΑΜπιΜ κΑι ΕΝΑ ΣΟΥΠΕΡ"02Ε ΟΖ·υ8Α
Δ από την Ταινιοθήκη
του «Εθνοε·κυνηγι»
ΜΕ|ΩΣΕ|Σ ΑΠΟ 5% ΕΩΣ 20% ΠΡΟΒΛΕΠΕ| το ΠΟΡ|ΣΜΔ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕ|ΟΥ οικοΝοΜικΩΝ
Ο ΧΛ|'Τ||Σ
με τι5 νέε5 αντικειμενικέ5
Αναδρομική ισΧύ8 των νέων τιμών στα ακίνητα
από 21 Μαΐου 2015. Ερχονται επιστροφέ8 φόρων
ί ι ΑΝΑλντικοΣ πιΝΑκΑΣ
' ΜΕ ΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΜΕ|ΩΣΗΣ
Ε|ΩΣΕΙΣ από 5% μέχρι και 20% σ·π8 αντικειμενικέ8 αξίε8 των ακι- · Ά  ΣΤ|Σ οκΤΩ ΖΩΝΕΣ
νήτων αναλογα με την τιμή ζώνη8 'τΠ8 περιοχή8 προβλέπει το ·. .ΤΗΣ ^ΤΤ|ΚΗΣ Ο Π|^οΤοΣ
πόρισμα τπ8 επιτροπή8 του υπουργείου Οικονομικών. Προτείνεται οι ' Γ|Α ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
νέε8 τιμέ8 να ισχύσουν αναδρομικά από τον Μαιο του 2015. :πε-ια
ΒΡΑΒΕ|Α ΑΝΘΡΩΠ|ΑΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ
ΑκΑΔι-ιΜιΑ ΑΘΗΝΩΝ
Β' ΜΜΕ!
ΑΤΜ!"
ιιιιι
ΜΕΤΑΝΛΠΜ
- Ο λιμε
η   :Νο Τ” _ γ νικόε κ.
” “Τ- _ “ ί ν _. η Παπαδό
 _ . Δ: _ ΖΑΓΟΡΟΧΩΡ|Α έἴ" _` ι“`Ἡ- πουλοε και
ή _, “έ μέσα ΠΑΓΩΣΑΝ ΤΑ ΠΟΤΑΜ|Α τ Π ¦ μεΤό θάνο
| Ι Ι τον ο παπα
Οταν τι φυση κανει τεΧνη Σωστε
τιμήθηκαν
Σε στρώμα πόνου έχει μετατραπεί η επιφανεια του Βίκου στουε κήπου5 Ζαγορίου. Στα χθε8 βραδυ.
ορεινό ΤΠ8 Ηπείρου η θερμοκρασία βρέθηκε χθεε 7 βαθμού8 υπό το μηδέν. :328 2332-33