Πρωτοσέλιδο Τύπος Χαλκιδικής:Recognized text:
- - - - - - - - - - - -κυκλοφορεί και οτα περίπτερα της Θεσσαλονίκης
©θ(ἱΞΜΜ|ΚΗ
Π.Κιιιυιιιι Ο ν  η;
ΠΕΜΠΤΗ 24 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΕτοΣ 200 - ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ 4912 ΜΕΛΒΣ τΗΣ Ε.ι.ι-ι.Ε.Ε 0.20 ΕΥΡΩ
Ετιιοτολή στον υιτουργὁ ΔικοιοσυΥης
¦Πσρὲυβσση
 του Αγιου Όρους
για το Συμφωνο
Συμβἰωοης 99
<<ΔεΥ δικυιολογουΥτοι οι καθυστερήσεις»
Στο 88,35°/ο
η διεἰοδυση :σ;ἙἙ¦|8  Τ
της χρήσης Ρ Ρ η ς ης
Η| Υ  τ κυβέρνησης για το
στην Ελλαδα ο' εξάμηνο του 20154
έ Αναμένονται και αλλες ατιοφὁοεις για το £|ιἱηοοκ
Ξ τιου θα δικαιὡνουν συγγενεἰς των θυματων
<<|'ΙΟΡΤ|·| ΠΟΛΙΤΙΣΜΩΝ ΕΠΑΛ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ>>
Τα <<ἑψαλε>>
 ή· στον Αναπληρωτή
ζ ' 3- Περιφερειαρχη Κεντρικής
' Ύ Μακεδονἰας Ιωαννη Γιώργο
η παιδική χορωδἰα
του <<Ασυλου του Παιδιού»
Πώς να μην τιαρεις κιλα κατα
τη διαρκεια των γιορτών
_ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ .