Πρωτοσέλιδο Κυκλαδική:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κυκλαὁι%ή
κΩΔικοΣ:6ι97 ΗΜΕΡΗΣ|Δ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΔ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΕκΔοτΗΣ-ΔιΕΥΘΥΝτΗΣ:
πΑιιΑτιατιιΣ π. κΑΡΑιιικΑΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 23 ΔΕΚΕΜΒΡ|ΟΥ 20] 5 | ΕΤΟΣ Τ5ο | ΦΥΛΛΟ 3.629 | Ο¦5Ο ΕΥΡΩ
Χριστουγέννα 20ί5... Ήρθέ το πλήρωμα του χρόνου... «Πιόσαμέ» Χριστουγέννα. και αναγκη έπιτακτική έίναι να κανουν οι αρμόδιοι τον
απολογισμό τους... Στους της νυν Δημοτικής Αρχής. αναφέρομαι... Για να βγουν νικητές και μέ ψηλό το κέφόλι από την οικονομική.
πολιτική και κοινωνική κρίση. η Ναξος. το κουφονήσι. Ηρακλέιό. η Σχοινούσα και η Δονούσα και να έχουν κό0έ λόγο να έλπίζουν. να
αισιοδοξούν. να κανουν σχέδια για το «αυριο». πρέπέι οι τέλέυταίοι πρέπέι να αφήσουν κατα μέρος το μικροπαραταξιακό συμφέρον και
τις κοντόφ0αλμές έπιλογές. οι δέ της αντιπολιτέυσέως μέίζονος και έλόσσονος οφέίλουν να μπουν όσο γίνέται πιο «μου» σέ όλα τα
μικρό και μέγόλα κέφόλαια-προβλήματα που απασχολούν/ταλανίζουν τα νησιό του ημέτέρου. «καλλικρότέιου». δήμου...
Μ'   Παν" έχουν
'λλον τα ν υιό
- με ι
μας. πρέπει
- | | | και οι μέν και
οι δέ στον
Δήμο Ναξου
' και Μικρών
Τ κυκλου" μέσα.
“ | να αλλαξουν
επιλογές
και <<νραι·ι·ή
πλέυσέως>>...
ΛΝΛΣΤΛΤΩΣΗ ΣΤΟΥΣ Ο|ΝΟΠΛΡΛΤΩΤΟΥΣ
. Ο πρώην ἑπαρχος Ναξου¦ Βασίλης Κορρές θυμαται
ο' ΧΡ|°Τ°"Υ£"ΜΤΜ£ς τις εποχές που η Ναξος ήταν ένα εργοταξιο...  ὁ Ο  Κ 
στιγμές: οι καλύτερες Ι ι . η φ ρ ς ρ
στιγμεςτης παιδικής Γ Ρ - γ. (3%
ηλικίας! Οι πιο έντονες! Ι. ι.: _ ή;
Οι πιο ζωηρές¦ Αυτές __ ' _ ΩΡΛ'(Ωτορινολαρυγγολόγος)
Που θα μείνουν για Πάντα Χειρουργός (Ενηλίκων ὰ Παιδιών)
χαραγμένες στη μνήμη Μαργαρίτης
ι. ι ι  'κι
του . υτε που (λ  η |
ς ς μ Νεκταρι0ς
φέρνουν νοσταλγικαστην χχχ" πολλή #8 ”Μ
σκεψη τους οι μικροι φιλοι.
σαν θα μεγαλώσουν! σελ 3
Χώρα Νάξου - Παπαβασιλείου
(Περιοχή Γυμνασίου)
Τηλ: 2285301029 - Κιν: 6974 495243
Εμμανουήλ Β. Κουφόπουλος
Αθήνα: 240 6837758
ἶ 'ο .- ο ,
` Λ ο” Ω
γ . . . -, Νάξος: 22850 24948
 ς·  ο. . Ο .ο · νννννν.ὶγτοΚοιπίο-παχου.αι·
ΕΔΡΑ: ΧΩΡΑ ΝΑΞΟΥ 843 00 ΤΗΛ.: 2285024681. ΡΑΧ: 2285023511. ΝΝ: 6974311260 ε-ι·ηοί|:ίηίσ@κγκ|8αίκί.9ι

Τελευταία νέα από την εφημερίδα