Πρωτοσέλιδο Συνείδηση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
•ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ [óåë.2]
•ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ [óåë.2]
•XΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ [óåë. 15]

ÅÔÏÓ 14o • ÖÕËËÏ 3174O • ΤΕΤΑΡΤΗ 23 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 • ÇÌÅÑÇÓÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ • ÔÉÌÇ ÖÕËËÏÕ: 0,05

Και η Λυκόβρυση Πεύκη στην “παρέα”
των τεσσάρων
δήµων για τα
απορρίµµατα
Νέα συνάντηση στο δηµαρχείο
Ηρακλείου Αττικής για την
υλοποίηση του ∆ιαδηµοτικού
Σχεδίου ∆ιαχείρισης παρουσία
των δηµάρχων της περιοχής

ΣΕΛ. 6

Αποµακρύνονται
οι παράνοµες
διαφηµιστικές
πινακίδες

Καθαρίζουν οι δρόµοι του
Ηρακλείου Αττικής

ΣΕΛ. 2

Παρουσίαση του
έργου του Άγγελου ∆αµουλιάνου
στο ΠΠΙΕ∆
Η επιστολή του συγγραφέα ποιητή που συγκίνησε

ΣΕΛ. 9

Γέλασαν µε την
ψυχή τους
Θεατρική παράσταση στον χώρο
του ΚΑΠΗ Πρασίνου Λόφου

ΣΕΛ. 13

Ο δήµος Μεταµόρφωσης θα αναλάβει το κόστος κατασκευής του
βρεφονηπιακού σταθµού στην Καναπίτσα - Έργα που δεν θα ολοκληρωθούν
µέχρι τις 31/12/15 δεν θα συγχρηµατοδοτούνται από το ΕΣΠΑ

«ΦΤΙAΧΤΟ
ΜOΝΟΣ ΣΟΥ»

Γ

ια µία πολύ αρνητική εξέλιξη
σε σχέση µε την κατασκευή
του βρεφονηπιακού σταθµού
στην περιοχή της Καναπίτσας
ενηµέρωσε το δηµοτικό συµβούλιο
Μεταµόρφωσης, ο δήµαρχος της πόλης, κ. Μιλτιάδης Καρπέτας.
Συγκεκριµένα, ο δήµαρχος ανέγνωσε
µία επιστολή, που είχε µόλις φθάσει
στο δήµο και η οποία εν ολίγοις ενηµέρωνε ότι από τη νέα χρονιά θα πρέπει ο δήµος να αναλάβει το κόστος
κατασκευής του βρεφονηπιακού. Ο κ.
Καρπέτας αφού έκανε το σχόλιο
«ακούστε να δείτε τι σηµαίνει στην

πράξη να παριστάνεις τη δηµοτική
αρχή και την τοπική αυτοδιοίκηση.
Ούτε τοπική είµαστε, ούτε αυτοδιοίκηση», διάβασε κάποια αποσπάσµατα
της επιστολής η οποία ανέφερε: «Μετά το πέρας της Προγραµµατικής περιόδου, το έργο δεν θα είναι πλέον
συγχρηµατοδοτούµενο. Έργα που
δεν θα ολοκληρωθούν µέχρι τις
31/12/15 θα πρέπει να ολοκληρωθούν
και να λειτουργήσουν µε ευθύνη και
δαπάνες του φορέα».
Να σηµειώσουµε ότι πρόκειται για έργο προ πολογισµού 2.070.000 ευρώ.

ΣΕΛΙ∆Α 7

«Ένα παιδί της Μεταµόρφωσης
στην πρώτη γραµµή της πολιτικής»
Με τα δηµόσια συγχαρητήρια
του δηµάρχου Μεταµόρφωσης,
κ. Μιλτιάδη Καρπέτα, προς τον
κ. Ιάσονα Σχινά - Παπαδόπουλο,
για την εκλογή του στη θέση του
Γραµµατέα της νεολαίας του
ΣΥΡΙΖΑ, ξεκίνησε η πρόσφατη
συνεδρίαση του δηµοτικού συµβουλίου της πόλης.

ΣΕΛ. 7

ΣΕΛ. 6

Ζωντανεύουν
εγκαταλελειµµένοι
δηµοτικοί χώροι στο
Ηράκλειο Αττικής
Πικαντίλι, θέατρο
Βορείου Ηπείρου,
ραδιόφωνο και
Πολιτιστικό
Πολύκεντρο



Τελευταία νέα από την εφημερίδα