Πρωτοσέλιδο Ημερησία: Δύο μήνες-φωτιάRecognized text:
“αν   Σ ΙΑ νννννι.ιιιτετι8ιαητ
|(ΑΟΗΜΕΡ|ΝΗ 0"(ΟΝί)Μ|ί(Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ - ΤΡ|Τίί 22 ΔΕί(ΕΜΒΡ|ΟΥ 2ΟΙ5 - ΕΤΟΣ 600 ΑΡ ΦΥΛΛΟΥ 2ί)Ι75 - Τ|ΜΗ 1.30 ΕΥΡΩ
ΣΤΙΣ 11 ΜΟΝΑΔΕΣ Η ΔΙΑΦΟΡΑ - θ ΑΔ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ. |(ΑΕΙΣΤΑ ΧΑΡΤΙΑ ιιιιο ΤΖΙΤΖΙ|(ΩΣΤΑ
Αμφιρροηη η «μαχη» για τον αρχηγο τη5 ΝΔ
Σε αναζητηση συμμαχιών Ευαγγ. Μεῦι'μαρα κη5 και Κυρ. Μητσοτα κη5
Στο 85% των εκλογικών τμημάτων 39.51%. έναντι 28.27% του Κυρ.
ο Ευαγγ. Μεϊμαράκης λαμβάνει το Μητσοτάκη. Ωστόσο. το 11% που
λαμβάνει οΑδ. Γεωργιάδης. αλλά και
η σταση των ψηφοφόρων του Αη.
Τζιτζικώστα θα κρίνουν τον νικητή
της 10ης Ιανουαρίου › σελ. 8- 25
Αιτοκρατικοτιοιήσεις
Η κινεΖικη
(Ζοεςο κατέθεσε
προσφορα
για τον ΟΛΠ
Ο Στις 12 Ιανουαρίου θα ανοίξουν οι οι
κονομικές προσφορές για την εξαγορά
του 51% του Οργανισμου> σελ. 5
ΕΚΤΑΚΤΩΣ ΤΗΝ
ΠΕΜΠΤΗ 24/12
ΔΩΡΕΑΝ ΜΕ ΤΗΝ α . 
Το παιδικό μυθιστόρημα
ΣΤΑ ΠΑΑΑ'ΠΑ ΤΗΣ ΚΝΩΣ0Υ
Τεστ για την κυβερνητική συνοχή - Αισιόδοξο το Μαξίμου
Δύο μηνες φωτια
Λύση στο Ασφαλιστικό έως τις 15 Ιανουαρίου Φεβρουάριο μέτρα για αγροτες και «κοκκι να» δανεια
Φ Στόχος της κυβέρνησης
είναι να κλείσει σύντομα
η Πρώτη αξιολόγηση
0 Οι δανειστές εΠιμένουν
στη μείωση των συνταξεων και ατιορρίιττουν
το σχεδιο για αύξηση
ασφαλιστικών εισφορών
Ενιαία εκκαθάριση
Πωλητήριο
στην Περιουσία
ί? και ροηίο
Ο Το συνολικό υπό εκκαθα
ριση ενεργητικό μπορεί
να Φθασει τα 10 δισ. ευρώ
ΤΟΝ ΣΥΝΤ0Ν1ΣΜ0 της εκκαθόρισης διεκδικούν ί)είοίττε. Ετηετ & γουηα και
Ρι·ίοεννατει·ΗουεεΩοορετ > σελ. 3
Με διαδικασίες[email protected]ες η κυβέρνηση
ειιικειρεί να αντιμετωπίσει τα «καυτα» μέτωπα της Πρώτης αξιολόγησης,
με πρώτο το Ασφαλιστικό. Το Μέγαρο Μαξίμου θέτει τώρα ως στόκο να
τμηφισθούν οι ρυθμίσεις για τις συντόξειςτσ αργότερο έωςτις 15 Ιανουορίου και εντός του Φεβρουαρίου να
λυθεί το θέμα των «κόκκινων» δανείων και το φορολογικό των αγροτών. Αγωνία για την προώθηση και
ψήφιση από τη Βουλη των τριών
σκληρών μέτρων > σελ. 4
Στα 36 δολ. το Βαρέλι
Σε χαμηλο
ετιίτιεοο ί Τετίο5
το Πετρέλαιο
Ο σοιυω“ 8αο|ιε: Πτώση
του «μαύρου χρυσού» έως
τα 20 δολ./βαρΩι το 2016
ω ΗΜείατηςτι '_
3οιΙ ι°ιΜι^ίΜι|ι |ι^ιΣι°ι"ίΔ
ΚΑΤΩ ΑΠΟ τη χαμηλότερη τιμή που είχε
βρεθεί εν μεσω κρίσης το 2008 κινηθηκε χθες το Ματ > σελ. 29
Οκτώβριο5
<<Βουτιο» ί 89%
στον τζίρο
τη5 Βιομηχανίο5
Ο Τα ΜΜΜ οοηττο|ε έπληᾶιν
τον κύκλο εργασιών στους
περισσότερους τομεα;
°ῳμ'“ . .
Εξέλιξη δείκτη καλου εργααων
ω 2014
ο _ _
Μ.'Ν'ΔιοΜΑΜτιΑΣο
ΜΕΓΑΛΗ ΠΤΩΣΗ κατέγραψε ο τζίρος των
μεταηοιητικών βιομηχανιών. των ορυχείων και των λατομείων > σελ. 6
Σήμερα οι αποφάσεις για την πώληση της Ρίηαη5οαη|( .Με