Πρωτοσέλιδο Η Γάτα:Recognized text:
το ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΜΜΜ ΕΝΑ' ΕΔΩ Με ΑΠΟΔΕ'ΞΞ'Σ!
· ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ 2602 · ἩΜΗ 1.3Ο€
67 ,ἑ9
· Μ ΥΠΕΡ ΜΠΕΙ!!
ΗΜ€ΡΝΣΙΑ Ποιχ“ΜΑτικΗ Ε
ΠΑΡΑΣΚΗΝ'ΛκΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΡΙΤΗ 22 ΔεκεΜΒΡιογ 2015
Ξ"0|Μ0Σ "|Α
Ε" |ῖ"Ρ0Φ|·|
Ο Βονκιπι
ο Αῆῆόζουν σαν τα... πουκάμισα
το ιιόστα στον ΠΑΟΚ ΣΔ2ι
ο Φύσσα5 και Βόκοῆο5 υΓιό αμφισβήτηση...
ο Ο Στραματσόνι δεν Βῆέιιει προσωιιικότητε5
στο ρόστερ του... ο Ο Αῆαφουζο5 θυμαται
τον... Αναστασίου ο Ο Πρανιτ5 ψαχνεται να
ατιοχωρήσει... · Σκια του εαυτού του ο Ζέκα...
'Με /
· Γ|ΑΤ| Δ'ΑΛΕΞΕ ΤΟΝ Μ|ΧΕΛ!
Τετραδα με
αποδόσεωφωτια
Πέρασε
ο ΒετΜ8ο
κυριακή!
ω ΠΟΠ!" Η ΛΥΣΗ ΑΝ
ΑΠΟΧΩΡΗΣΞ' Ο 'ΜΔ0Σ