Πρωτοσέλιδο Έθνος: Το γαλάζιο πόκερ για τον δεύτερο γύρο
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΡ|ΤΗ
22 ΔεκΕΜΒΡιον Με
ΔΡ. ονΜον: ιο2 53
Ι.30€
'ι..^ -ῖ.Μ<ἩΗΠ: ιἔΞ¦'ζ Ύ' Ϊ ¦“ῖ;ἔ` ¦" Ϊ”
,  ολοι:
. μοιράζει
 ι; . κέρδη
 »23-27
'|||||||||||||||'|||||||||Ι||||||||||||'||Ι|||||||||'||||||"Η"|||Ι||||||||||||||||||||||'|||||||||'|||||||||||||||Ι|||||||||'|||||||||||||||||||||||||'||||||||||||||||||||||'|||||||||||||||'|||||||||Ι|||||||||||||||Ι|||||||||'||||||||||||||||||||||Ι||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||Ι'||||||||||||'||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||'|||||·.; 'Ι|'||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Μ"ΜΜΜ
"00νρόμμστο οποσχ
 ο   .ο ο: 55000 ονἑργου5 έωε τον Μοἔπο
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤ|Α: Η ΣΤΡΑΤΗΓ|κΗ ΤΩΝ ΜΟΝΟΜΛΧΩΝ
το ΜΜΜ
πόκερ γιο τον δευτερο γυρο
ΕκΛοΓΕΣ ,
· Πορσσκπνιάκε8 κινήσει8 των επιτελείων Ζ ο · χ _ ΤοΙοενά ρω Ϊ"8 ΜεϊμαρἀΚΠ και ΜΠῖσ0ϊἀΚΠ για να "ισχύ  ο Β ο 7 . ε ΠΩΣ ΔιΑΜοΡΦΩοιικΕ
επομενπ8 μερο5 σουν την επιρροή του8 στο εκλογικό σώ- ι- · -  “ Ο ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ
Μην |σ"σνία μα Π Υπέρ Κυριάκου ο Γεωργιάδπ8, κλει- ` ' 
στά Χαρτιά κρατά ο Τζιιζικώσιάε
Νέο πολιτικό τοπίο. με ονοιχτά
σενσρ|9γω Τον α"μοἩσμὁ ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι 1;ν4-7 ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι
κυβερνπσπ8.  40-4ι
η έ__
πωπω: ΜΜΜ 
Πλ Τ" Ε"||Μ| ἶτ ζ
ΜΝΗΜΗ 1 
»38 ·
4.'|'ἰιμΜ“  ι Ύ
ο* '  -·
ΔΗΜΟΠΡΑΣ|ΕΣ
Χρυσέε «μπίζνεε» ο -· ¦. .
με αρχαίουε ΟΔΟΣ ΣτΑΔιογ
θησαυρου8 Δεντρο-συ μ βολο μισο Αθηνά 8 Που οντιστεκετάι . ..
€πτ|5τΙο'5 κοι 50τποογ'5 είχον
τζίρο φέτοε 26 εκοτ. 8. :::42 Το εορτοστικά φώτο πιο χριστουγεννιάτικπ5 Αθήνο5 δυσκολο μπορουν νο κρύψουν το δρόμο των οστέγων στο κέντρο πιο πόλπε.
Δεκάδε8 Αθπνοίοι στέλνουν μήνυμά ελπίδο8 στολίζοντο8 το δέντρο του άστεγου συμπολίτη τοσο στον οδό Στοδίου. 5:14. 35