Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Πού θα κριθεί το γαλάζιο ντέρμπι
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΚΕ|;Δ|·| ΜΕ ΠΡΕΜ|ΕΡ Λ|ΓΚ
" ι” ·“ '  “ ι- ΣΤΟΟΥΚ-ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡΕ
Ι Δ ) “ΦΜΑ ` ή' Λ' ΒΕΡΠ0ΥΛ-ΛΕΣΤΕΡ
Μο·- χ_-_._ηΜἶτ.·π
εΜΜΜγ
Τρίτη 22 Δεκεμβρίου 20] 5 - Αριθμος φύλλου 1.779 - Τιμή 1,30 έ - νι·νννν.ο-τγρα5.ταηι
πιω-ω  Τιμη] ι .ι.- _
`« Δώρα» στα) 
Μύιιιη ι
; ,Με
|_ἔΡ Π Υ` ι ς`
ΠΡΟΣΛΗψΕ|Σ
ΠΑΤΡΩΝ ΧΑ'
ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
Πού θα κριθεῷδ
τιΑτικἑΝἔΜναεωΜΜωΜΜ - Ή _ Ά,
(Νέα) για 3.025 Με: και
ῇ Ι ζ Ι | , | | πως ΠΜΜΨ“ς ΜΑΜ
= . = = . ΜΑΜ" Στο ο γ
|·| στρατηγικη Υπερ της υηοψη- Οι ηρωτιες του Μεϊμαράκη “ 8% ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ι
Μεϊμαράκη για να φιάτητας Κυριάκου σε Α' Αθηνών, Λάρισα, Μεσση- ΜΕ'ΜΛΡΑκΗΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΜΜΜ"Μ"ΜΜ"ΜΜΥ Μ
διατηρήσει το ηρο- τάχθηκε ο Αδωνις νία και Θράκη, η δυναμική του  5]Ψ |  Σ ΜΜΜ” Μπους ΒΜΠ
βάδισμα στις κάληες για να «εκφρασθεί Κυριάκου σε Πολλούς δήμους ' ο '27% α Μ”"“Μ έέῇ_Μ
της ΤΟης |ανουαρίου συνολικά η Κεντρο- του Λεκανοηεδίου και σε ΤΖ'ΤΖ|ΚΩΣΤΑΣ 2' 15% _ Λ .
και οι κινήσεις δεξιά» Δεν ανοίγει νομούς της Κρήτης αλλά και ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ η 67% “!:ιτι“ισεις=εἔἶ Μέ; για Ψ' 7
Μητσοτάκη για την ακόμη τα χαρτιά του η αρνητική έκηληξη της Μακεεκλογική ανατροηή ο Τζιτζικώστας δονίας για τον Τζιτζικώστα ΕΜΑΕΣ 74"
ΜΑΥΡΗ ΤΡΥΠΑ 900 ΕΚΑΤ. ΑΝΑΚΑΛΥψΑΝ Ο' ΔΑΝΕ|ΣΤΕΣ ΠΑ Το 20ΤθΥιιΥ
συμβασιούχους σε δήμους
Ε5ΡΑλ
εΝ ΩΠ
ΣΕΝΑΡ|0 ΑκγΒΕΡΝι-ιΣιΑΣ
ΤΡΟΜΑΖΕ| Τ|Σ ΑΓΟΡΕΣ
Σε δίνη ηοῆιτικής
αβεβαιότητας η |σηανία
Αρχιμηνιά κι αρχιχρονιά
με ακριβότερο κρασί
Τ5 ΝΟΜΠΕΛ|ΣΤΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑ|ΝΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ Λ|ΤΟΤ|·|ΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔ "ἑἔλΪἙἔΣ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα