Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Ανασύνταξη δυνάμεων
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μ.ΜττετΠΡοηκιἔτ
Η ΝΑΥΤΕΜΠ[|ΡΙΚΗ
Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2015 /τιμή: 1,30 €
Ο||(ΟΝΟΝ||(Η ΚΑ|
ΕΠιχιΞιι>ι-ιΜΑτικι-ι ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
Ετος: 9Ιο · Αριθμός φύλλου: 25.955
Κλόους Ρέγκλινγκ
εΠικεφαλής του ΕυρωΠαίκού Νηχανισμού Σταθερότητας
ΣΗΜΕΡΑ
Ο' ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
Παριήνο Ραχόι
Πρωθυπουργός της |σΠανίας
5 €υκιτγ 5εηνιἑἑἑ
σήμερα στη Ν
ΠΟΕ: Κατόργηση εΠιδοτήσεων
στις αγροτο-εξαγωγές
Υστερα αΠό ί4 χρόνια σκληρών αντιΠαραθέσεων, και
αλλεΠόλληλων ναυαγίων, η διεθνής κοινότητα αΠοφόσισε να εγκαταλείψει το ακρως φιλόδοξο σχέδιο Που
είχε σιΠκροτηθεί στην Ντόχα του Κατάρ, για ευρύτατες μεταρρυθμίσεις Προς άρση όλων των εμΠορικών
εμΠοδίων, εστιόΖοντας στην εΠιδίωξη συμφωνιών σε
εΠιμέρους Ζητήματα. Το Πρώτο μεγάλο βήμα έγινε
χθες στο ΝαίρόμΠι με τα 162 κράτη-μέλη του ΠΟΕ να
συμφωνούν σε κατάργηση των εΠιδοτήσεων στις
εξαγωγές αγροτικών Προϊόντων. > 24
Ασφαλιστικό ταμεία
χωρίς... ταμείο
ΑντιμέτωΠα με οξύ ταμειακό Πρόβλημα θα βρεθούν
τα ασφαλιστικό ταμεία το 20" 6, και κυρίως το |ΚΑ,
εξέλιξη Που δικαιολογεί εν μέρει τις Πιέσεις των δανειστών για λήψη Πρόσθετων μέτρων. > 6
Χιονοδρομικό με κόντρα καιρό
ΑσΠρη μέρα Περιμένουν να δουν τα ί 8 χιονοδρομικό
κέντρα της χώρας, καθώς μέχρι τώρα δεν υΠόρχει
χιόνι αρκετό για τους σκιέρ και είναι ορατός ο κίνδυνος
να χαθεί η Περίοδος των εορτών. >ί 3
ΠΡΟΣ ΑΡΣΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ
5ΗΟΡΤ $Ε|.|.|Νθ ΠΑ ΤΡΑΠΕΖΕΣ >16
Δ. |ΩΑΝΝΟΥ: Η ΕΛΛΑΔΑ
ΠΑΡΟΥΣ|ΑΖΕ| ΥΣΤΕΡΗΣΗ
ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Δ|ΕΟΝΩΣ
Πο ΕΝΠΟΡΕΥΣ|ΝΩΝ ΑΓΑθΩΝ
ΣΤΗΝ Κ|ΝΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΚΡΟ|(ΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ >16
ΔΛΑ: ΠΕ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ
“ΦΤΕΡΑ» ΣΤΟ ΜΜΟ >12
ΕΧΕ: ΑΓΝΩΣΤΗ “ΛΕΞΗ»
ΤΟ ΟΟΤΡ|.ΑΕΕΠΕΝΤ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ >18
ΟΗΕ: «ΠΡΑΣ|ΝΟ» ΣΕ Ε|ΡΗΝΕΥΠ|(Ο
ΣΧΕΔ|Ο ΠΑ ΤΗ ΣΥΡ|Α >26
[στόχοι] Το «ξεσκόνισμα» του ΠρουΠολογισμού για το 2016 ίσως ανατρέψει τον σχεδιασμό του ΥΠΟΙΚ
Ανασύνταξη δυνάμεων
Πώς Προετοιμαζεται η κυ βέ ρνηση για τη διαΠ ραγματευ ση του Ιανουαρίου
Εκταμίευση της δόσης του 1 δισ. ευρώ αΠό τη σημερινή συνεδρίαση του Ευτο ΝοτΙαηἔ Οτουρ εΠιδιώκει η κυ βέρνηση με διΠλό στόχο, αφενός την κάλυψη των ταμειακών αναγκών, αφετέρου να εξασφαλίσει Χρόνο για ανασύνταξη. εν όψει της σκληρής διαΠραγμάτευσης του Ιανουαρίου. Η εΠάνοδος
των δανειστών αναμένεται στις 18 του εΠόμενου μήνα και στα ήδη γνωστά μέτωΠα του φορολογικού και
-κυ ρίως- του ασφαλιστικού, Προστέθηκε ήδη άλλο ένα
μέτωΠο και αυτό έχει να κάνει με το «ξεσκόνισμα» του
Προυηολογισμού του 2016. Διαρροές αΠό την Πλευρά των δανειοτών εμφανίζουν τους τέσσερις θεσμούς
να αμφισβητούν το κατά Πόσο μηορούν να εΠιτευχθούν οι στόχοι Που ενσωματώνει ο ΠρουΠολογισμός χωρίς την εΠιβολή νέων μέτρων. Η ελληνική
κυ βέρνηση διέψευσε κατηγορηματικά τις Πληροφορίες ότι έχουν ήδη ζητηθεί νέα μέτρα -Πέραν αυτών Που ΠροβλέΠει ήδη ο Πρου Πολογισμός-, γεγονός
όμως είναι ότι η Πίεση αΠό την άλλη Πλευ ρά για την
τήρηση των δεσμεύσεων έχει ήδη ξεκινήσει. ΑΠό
μόνο του μεγάλη εκκρεμότητα είναι το ασφαλιοτικό,
καθώς Πέραν του σκέλους της μεταρρύθμισης θα
ΠρέΠει να γίνει γνωστό στους δανειστές Πώς θα εξασφαλιστούν 223 εκατ. ευρώ αΠό την ΠερικοΠή του
ΕΚΑΣ, Πώς θα Περισταλεί η συνταξιοδοτική δαΠάνη
κατά ΠερίΠου 650 εκατ. ευρώ και τι ακριβώς θα αντικαταστήσει τη ρήτρα μηδενικού ελλείμματος στις
εΠικου ρικές συντάξεις. > 4. 28
ΝΔ.: ΕΠικραυισιι Βαγγέλη Νἐμαρόκη στον ο' γύρο
«Στις ί ί |ανουαρίου
ξημερώνει μια νέα
μέρα για τη Ν.Δ.»,
δήλωσε ο Κυριάκος
Μητσοτάκης,
καλώντας τους
ψηφοφόρους
του κόμματος
να τον στηρίξουν
στον 20 γύρο.
Πρώτος αναδείχθηκε ο Βαγγέλης Μείμαρόκης στον α' γύρο της αναμέτρησης για την εκλογή νέου Προέδρου της
Νέας Δημοκρατίας, με τον Κυριάκο Νητσοτόκη να καταλαμβάνει, σύμφωνα με διαρροές του κόμματος, τη 2η
θέση, τον ΑΠόστολο Τζιτζικώστα την 3η και τον Αδωνι Γεωργιάδη την 4η. Ο δεύτερος γύρος για την ανάδειξη
Προέδρου θα ΠραγματοΠοιηθεί στις ιο |ανουαρίου 20" 6. >27
Ο βραχυΠρόθεσμος δανεισμός αυξήθηκε 15%, τα διαθέσιμα μειώθηκαν 23 % σε σχέση με την αρχή του έτους
Εισηγμένες: Εισήλθαν σε Πε ριδίνηση το 2015
Τα ςαΡίτιιΙ εοηΠοΙε Προκάλεσαν ανατροΠή κάθε σχεδιασμού της αγοράς
[νομοθεσία] Ποια μέτωΠα Παραμένουν ανοικτά στη διαβούλευση μεταξύ κυ βέ ρνησης και δανειοτών
Ερχεται «τσουνάμι» φο ροαλλαγών το 2016
«Τσουνάμι» φα ροαλλαγών αναμένεται να «χτυηήσει» όλους τους φορολογούμενους, στο Πλαίσιο
των ενεργειών Που σχεδιάζονται αΠό το οικονομικό εΠιτελείο της κυβέρνησης για τις Πρώτες εβδομάδες του νέου έτους, ώστε να κλείσουν όλες οι εκκρεμότητες Που υΠάρχουν στο θέμα της φορολογίας με τους δανειστές, με στόχο να εΠιτευχθεί μια
θετική αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας. Το
υΠου ργείο Οικονομικών Ποντάρει αρκετά σε ό,τι
αφορά τη μάχη κατά της φοροδιαφυγής στη δια
Τα Πρώτα νομοσχέδιο του νέου έτους
' Οικειοθελή αΠοκόλυψη αδήλωτων κεφαλαίων
' Σύνδεση αφορολογήτου - Πλαστικού χρήματος
' Σύνδεση των ταμειακών μηχανών με το Τόχί5
' Θεσμοθέτηση του Περιουσιολογίου
' ΘέσΠιση νέου καθεστώτος φορολόγησης αγροτών
' Αλλαγή της φορολογικής κλίμακας
' ΑναΠροσαρμογή των αντικειμενικών τιμών
σύνδεση των ταμειακών μηχανών των εΠιχειρήσεων με το ηλεκτρονικό σύστημα Τεχιε, ώστε σε
Πραγματυζό χρόνο να βλέηει κάθε ταμειακή ροή των
εΠιτηδευματιών και να οδηγηθεί σε τόνωση των
εσόδων του δημοσίου ταμείου. Οι Πρώτοι Που θα
αΠοκτήσουν οηΙιηε σύνδεση με την εφορία θα είναι σύμφωνα με το ΥΠΟΙΚ οι κλάδοι της εστίασης,
της διαμονής σε ξενοδοχεία, των γιατρών, των δικηγό ρων, των ηλεκτρολόγων, των μηχανικών, των
υδραυλικών κά. >5

Τελευταία νέα από την εφημερίδα