Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
ο |Μ·Μκ Μ
ο ότι ΠΜ σε "η
ΜΜΜ απο την 8η Μ...
Γραφειο ΠΑΝΟΣ Λ0ΥΠΟΣ Σελ. 40 να
προσοχη μην τ
ιικΜσοιιιιε αποψε
Γραφειο τΛΣοε ΤΣΔΤΛΛΗΣ
Δευτερο 2] Δεκεμβριου 2οι5 / Φυλλο 183 (371) / € ι 30
Τετσρτη στη Ροδο με Κολοσσό
Ήρθε, υΠεγραιμε συμβόλαιο 2,5 ετών. ανακοινώθηκε, εδωσε το «Παρών» στη
._χριστουγεννιατικη γιορτη και δηλωσε: «Μεγαλη μου τιμη Που ήρθα στην ΑΕΚ.
βθΠθύ$ Ο ΣωῖὴΡΠ3 ΜΠνωλύΠ00λΟ5 Ευχαριστω του5 κυριου5 ΑγγελοΠουλο και Σακοτα. Μαε Περιμένει σκληρη δουλεια»
/ Συμφώνησε και Παραμένει
Ἡ «ΕΝΩΣΗ» ΔΕΝ εεχινλ
τι εστί Λεβαδειακοε
κι ετοιμαζει σημερα Ί Η ζ μ γ _ __ ΔηιΣτεγτιι κΑτΛΠΕΛιΛ Με
την Παω" «Ἡμωρία» ο ΔελιΠικιιΣ ΔκΔΔιιινιιΑΣ ΠΑΝΝιτΣηΝ:
ενώ σε λίγε8 μερε8, «0 στο" Π'|£Μ£|08 ΠΜ]
θα οκ0λουθῇσουν κ' ΑΝΗΕΝΔΕΚΑΔΔ: ΜΜΜ, Γκολ ~` ολοβετσιοἶ  
.Μ ΚΙ Μ εε'ε"'ι;:Πειε:τΓιε:ι8::;ΜΞΠιΜ Β“8·ΜΜ“““Φ·Μ
α εε υο ια το υΠε ο εε Υ ο ' · '- ΙΜ “
_ γ ε δεν εκἶἶιἶονερωσειἑτα Πλανα Μ) '   
ΜιιΜΜΜ