Πρωτοσέλιδο Έθνος: Η κάλπη της ΝΔ
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ί|,ΔΔ
ΟΟΟΚ ΒΟΟ
ΤΑ ΤΡΑ|'| ΕΠΑ
ΤΩΝ ΕΟΡΤΩΝ
ΑΦ'ΕΡΩΜΑ
ΣΤΗ ΣΟΚΟΛΑΤΑ
εε: ι
Οζ:: . .κ
~ 'Με'
ι απο
ΕΑΕ|ΣύΑ|Β
πι τον: Μπαντ
Μιτου 
Αλέξηε Τσίπραε:
Μαε ζητότε να συνεχίσουμε εμείε
τιε κυρώσειε και να δεχόμαστε τιε
συνέπειεε στα αγροτικό προϊόντα μαε.
ενώ στον Βορρό κλείνετε συμφωνίεε
ΣΥΝΟΔΟΣ
ΚΟΡΥΦΗΣ
  ΣΤΕΑΜΥΝ ΤΑ"
, --   Α0"ΑΡ|ΑΣΜΒ
Τ|Α Τ|Σ ΜΠΕΣ
ΣΤ|Σ ΞΕΝΕΣ
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
Ο Το νέα ραντεβού του Φαλταιονί
με τουε Ελληνεε εισαγγελείε
» Μπα
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕ'ΡΑ|ΩΣ
ΗΜΜστηνΜ
γ τ τΣΕλΕΜΕΝτεΣ  Ι
Ν"(ΟΛΛΟΣ
Οι αυθεντικέε ;
συνταγεε ο '5  - 'φ ____ .ο
ΣΗΜΕΡΑ
«ΤΑ ΖΥΜΑΡικΑ»
Η ΣΤΡΑΤΗΓ|κΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦ|ΩΝ ΣΤΟ ΓΑΛΑΖ|Ο ΟΑΜΕ ΟΕ ΤΗΗΟΝΕ5
Η κάλπη τπε ΝΔ
και τα σενάρια Με επόμενπε μέραε
Ο γρίφοε τηε συναίνεσηε, - ' !_Ε ·   ·.
ο εμφύλιοε στο παρασκήνιο και τα Παζόρια
γιατον δεύτερο γύρο  ρ ο _›
ἶἶἶἶ .................................................. .. ..   ι .. Ύ
 ιι σπιτια ΜΜΜ '
Τσίπρα - Καραμανλή
Ο” ο·
· Να έχειε - Στο μυαλό μου είναι πόντο οι
στο Ελληνεε και κυρίωε οι αδύναμοι. ~
μυαλό σου Εχω πόρειτιε αποφόσειε ῦ
μόνο την μου και θα βγαλω το φίδι Α
Ελλαδα από την τρύπα Ώ ι 
Ολα όσο ειπώθηκαν μεταξύ των δύο ανδρών στην τηλεφωνική
επικοινωνία που είχαν δύο μέρεε πριν από την κρίσιμη Σύνοδο κορυφηε του περασμένου ιουλίου. » τα
Η μυστική αλληλογραφία
με τουε θεσμούε για
το Ασφαλιστικό
ΚΑί Ο κΑΒτΑΣ Με
ΤΟΝ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟ
ΣΤΟ Η".ΤΟΝ
οι  .“ ·ιιΕι·ιιιΕιΕιΕΣ ·
τη Μπινε
|| ΑΠ" ΤΑ"
ΑΤ|ύ|'Ε'ΤΑΝ
ΠΑ ΤΑ
ΑΜΑΡΤΗΜΑ
τον ΚΑΜΕΝΑ'