Πρωτοσέλιδο Το Χωνί:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
· : [ΕΜΔ0 ΕΝΘΕΤΟ «ΒΡΕ|ΪΕ ΔΟΥΛΕ|λ Με Ϊο ΧΟΡΝ!» Η'/ΣΕΛ.25-32
2.579 προσλήψεις στο δημόσιο
·2.ο7' ωωΜσεΜωΜκΜ· ΜΜΜΜησεΜ
ΜΜοΔωηνΜΜΜΜΕπηςΜΜΜΜωωΜ
ΜΜωοΜΧΜΜΜοΜΜΜΜωΜΜ
ΤΗΣ ΑΝΤ|ΣΤΜΗΣ
ΕΟ ›:··.' Ι
 ΠΡΟΠΡΑΜΜΔ£ ο ι 'ΕΡ ε | ς
Σοϊμηλο-ιρύλοκες
ενοντίον των
Ελλήνων!
Μ Μ“ωΜ κυβερνηση8ιοπρογμοτευστονΑΠΟΙτηνπολεμοὐων γιο νο κερδίσουν οι 8ονειστες. Μ Οτον η ΜΜΜ κυβέρνηση έλεγε ΟΧΙ στο τελεσίγροφο. που είχε ΜΟΝΟ μέτρο Χωρίς
οντολλογμοτο Μι ερημοτοΜτηση ΑΥΤΟΙ κοτἑβοινον στις ηλοτεἰες,
πως τον τω νο το κάνει από (γιο νο κερδίσουν πολι
οι8ονειστα).Μ ΧοιτώροπουηκυβέρνΜηΜηροςψἡφισητο
πορολληλο προγρομμο της. γιο νο βοηθησει τους πολιτες που πλπττονται. ΑΥΤΟΙ στονον το πάνω προκειμένου νο μην περἀσει! Πο νο μη
ποσοι" οι 8ονειστές! Μ Ποιοι 0ο ωφελούντον οπο το Μο
πρόγραμμα Οι πιο ο8ὐνομοι συμπολίτες μος. Μ Κοι ποιοι @σον
το ποντο γιο νο μην πράσο οντα ΝΔ, ΠΑΣΟΚ Μι ΠΟΤΑΜΙ. Εφεξον να ξεσηκὡσουν τους ΜΜΜ γιο νο μηλοκὐρουν τον ΣΥΡΙΖΑ.
Μ Ομως, το νομοσή8το ΔΕΝ οποσυρθηηε. Ερεετοι μετο τις
γιορτές. θο συζητηθεί ονολυτυτο κοι θο γίνει
οκομη πιο ξεκοΒορο στο λοο ποιος ογω·
νἱζετοι γιο το συμφέροντά του κοι ποιος
Μω γιο το Μ των δονειστών Ευτυχώς που έγινα
έτσι το Μα τελικο..
ΚΑ|ΝΟΤΟΜΕΣ ΒΕΡΑΠΕ|ΕΣ Η' ΣΕΛ. 3+35 6·2 «ΜΥΣἩΚΑκ ΓΕΝΟΥΣ θΝΛΥκΟΥ // ΣΕΛ. 38-40 .“ 
Οι Ελληνες ερευνητές που Πώς νο «λομηετε»
«ξεκλει6ὡνουν» τον εγκέφολο το Χριστουγεννο!

Τελευταία νέα από την εφημερίδα