Πρωτοσέλιδο Real News: Έρχεται; Σενάρια επιστροφής του Καραμανλή
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Δ"Μ'!Α!!"|!!!!Μ|
ωνννν.τΘε¦.9τ
Η ΑΛΗθ|ΝΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
ΑΛΕΞΗΣ Οι «δυσκσῆεε»
π'"ζ:. συναντιὶσει8
με Μερκεη και
ΝταΒουτσγπσυ
ΤΙ ΕΙΠΑΝ στον Εῆῆηνα πρωθυπουργό και
τι τουε απαντησε στο περιθώριο τη5 Συνόδου
|(ορυφη5 για το μεταναστευτικο
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΝΟΥΡ0ΥΜΠΑΗΣ
«Λέω "νω" σε:
Εξεταστ1κτὶ
ΕΙΠτροΠ1ὶ από
την ΟΝΕ μέΧρ1
σημερα»
·· ΣΕΑ 22
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕ|ΡΑ|ΩΣ
ΗΜΜστηνΜ
Ο' ΣΥΜΗ: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ
'  εσιιιι>Ασ Με ει.υα
Χ ι·ιΑ Η ευ κι·σιιιΑ τον
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΠΑ ΤΟΥΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΤΗΣ ΠΕΛΕ ΝΕἩ$
ΔΩΡΟΕΠ|ΤΑΓΗ
Β· Π0ΐΟ[email protected]θ||θΠθ8
Βρειτε τη όωροεπΙτο ή
των ηστοοΩοΝεηε$ στη σε Τὁο σε)
κιι3ιΑκιι   _ _
2".Τ2.2Μ5 ΕκπτοΣΗω%' '
τω το ωΑΝτΑτΜΜοΡΤκο
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 370
Μ'ΟΥΖ|ΚΑΛ
Αιιοκῆεωιικὐ για από ' Ο
αναγνώστεε Με Ρεε'ηεω5
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΕΚΔΟΣΗ
“5 € 2 € Ἡ“ἴἑΑ3Ρ"
ΣΕΝΑΡΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ τον ΚΩΣΤΑ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ
ΕΚΔΟΣΝΜΕ |ΑΠΑΝ
να επανὲῆθει συντομα στην ηγεσία
τηε Ν.Δ. και ποιοι του προτεινουν
να ιδρύσει νέο κόμμα στον χώρο
τη5 Κεντροδεξιαε
εισηγούνται στον πρώην
πρωθυπουργό οι συνεργατε5 του
ΜΜΜ με το πρόσωπο που
θα εκΠεγεί πρόεδροε στη ΝΔ.
με τον Αῆὲξη Τσίπρα και οι
διαῆογοι των δυο ανδρών
υποψήφιοι
τη5 Ν.Δ.
μιῇουν
Μ ΙΜΟ Ξ
που ΠΟΛΣ0Ν
“Εαν κανετε οσα
πρέπει, μπορειτε
να επιστρέψετε στα
αγορε5 στα μεσα
του 2016», ὁηῆὡνει
στην ή!» ο Αμερικανοε
μεγαῆοεπεν6υτπ5
<·› και Μ0ΝΕΥ
ΤΟ ΑΥΣΤ|·|ΡΟ
ΜΗΝΥΜΑ
ΤΗΣ ΦΩΦΝΣ
ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ
ΕΥ ΑΓΓΕΛΟ
ΒΕΝ|ΖΕΑΟ