Πρωτοσέλιδο Πρώτο Θέμα: Διπλάσιοι μισθοί στα νέα "δικά μας παιδιά"
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΜΜΜ!" Μ"
Με ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ
σε ··`
για Υγιιὶ Καρδια. Αγγεἱα. "ιιαρ. Νεφραὐε και ΑαφαΑἑε Με ι βιβλιο
ΣΤΟ μεγαλυτερο διογνωστικΟ κέντρο Με Ελλαὁο5 · Σιγουρα και ΟξιΟηιΟτο
Οταν Οι γυναἱκε5
;τΟλμΟὑν
ΔΩΡΕΑΝ Α|ΜΑΤ0ΑΟΓ|Κ0Σ ΕΛΕΓΧΟΣ (χ)
· ΧοΑιιατερἰνη · :ΜΜΜ Μ ΕΜΥ!" °Ξε°"°λ'κω5 Χ) 
μεταδιδόμενων νοσηματων ε
· ΗΝ (τγρε Ι+2) · ΝΒΑ!! (αυστραλιανο αντιγόνο) Ω
· Τριγλυκεριδια · ομως·
νται ι Η
ατι! ι: η ~κΙΜ
· 0υμικὁ στο · 560" · $6ΡΤ
· Αντι-ιι£ν ΟΡΟΥ (ΗΕΡ ί Ολικὸ αντισωμα) · ΒΡΕ (ΣυφΔη)
ΚΜ τα ΜΜΜ του ΜΜΜ· και καντε οιμσιολΟγικΟ έλεγχο απλα δωρεαν και έλεγχο
Το Οιιιινωο7ικο κεντρο προφέρει απο καθε =ιοκὲτΟ των ηιι:;ιωιιενων εξετυοεων
των οιξουαλικὡ5 μεταὁιὁομενων νοσημοτων σε Προνομιοκη τιμη · ΛΕΠῖΟΜΕΡΕ'ΕΣ ΣΤΗ ΣΕΛιΔΑ 57
αυτη “η Η.ωρκικΠΝ ι ευρώ οκ» αν :του ΠΟ Χαμογελο του Παιδιου»
Εκλογἑε-τοεταιτ για
την Πληγωμενα ΝΔ.
0 ΣΕΛ. το-"
100 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΟΥΣ «ΗΜΕΤΕΡΟΥΣ», ΟΣΟ
ΚΑΙ το ΕΠΙΔ0ΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΟΥ ΚΟΠΗΚΕ
ΔΙΠΛΑΣΙ0Ι
«δικα μαε παιδια» 1, 2 ΔΙΣ· .ι
γιοι: ι ιιΑΝΝιιΣ |
Από 2.000 € τον μηνα ξεκινΟὐν Οι μετακλητοἱ «εκλεκτΟἰ» τη8 κυβερνηση8
και μπορουν να εΧουν και ΜΜΜ αΠασκὸληοη - Ενώ στον μεσο δημοσιο
υΠαλληλΟ δεν δἱνεται καμια αυξηση η ψυαα-αλλΟθι των 50€ μηνιαἱω8
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ: ΤΩΡΑ ΞΕΠΑΓ!ΑΖΟΥΝ ΕΑ! ΔΕΝ Α'ΑΖΟΝΤΑ|
Φοβοι μην εχουμε θυματα με τον ηΟγετο - Στην Κορινθο η νέα «ΑμυγδαλὲΖα» του ΣΥΡΙΖΑ ο Σω. 48
Ο κρΟἰσ05 πρώην υηΟυργὁε βρέθηκε
μια ωραια Πρωτα κωρἰ5 καθολου ηεριΟυαἱα. “τ
κανέναν λογαριασμο και καμια εταιρεια ἑ¦_
απο αυτἑ5 Που διατηρΟυσε και κατηγορει 
 :αν γιο του ότι τη «πηρε νυχτα»
 - Τι αηαντα Ο γιΟΞ Σαραντιτη
'· · ΣΕΛ.
“ΠΩΣ ΕΚΑΝΑ ΤΕΤ0'0 ΠΑ'Δ';υ - ιιΕΓΩ ΔΕΝ ΕΧΩ ΠΑΤΕΡΑ»
Συγκ¦ΝΟνιοτικΟι διαλογΟι ΟηΟ Ολη τη δικογραφἱο
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕ|ΡΑ'ΩΣ
ΙΟ κΗ1:_,.;.Ω 1:.    τη
ω '_ @αμεα 4
·-°ὲ :$·Σ-;ο-ωε:κ»αῳ  #41 : Τ ,
ΘΥΜΑΣΑ1 ΠΟΙΟΣ 
ΙΙὡο ΟμολΟγααανΟααιι·  __
%ΐ=.=ε;ἴωρεΐ ή 
_ , , ¦ Δ ; .
ω    . Ϊ|εΟ 
Ζ“>ι“
για τα ΜΜΜ! αοιια·ο|ε ' “Σ & ΑΑΕ“Η
γ Οι Αγγλοι δημοσιογρΟφΟι εξηγουν Πὡ8 βρέθηκαν με ελευθερα8 στο Μαξιμου και κατέγραψαν τα αβασιακτη8 ελοφρΟτητοε δηλώσω ΜωΜ και αλλων κυβερνητικών
Που δημιουργουν νέα Πολιτικα και νομικα δεδομενα
Η Μ· Μαι" Ελλάδα
Η σταση του ΛαΖὐιτΟυλΟυ Οηὲναντι
στην Αριστερα τη8 εξΟυΟ|α8 και... τΟυμτιαλιν