Πρωτοσέλιδο Αυγή: Αιχμή της ανάπτυξης η Νέα Οικονομία
Newspaper website WebsiteRecognized text:
του: _
Η ΑΥΓΗ 
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1952 · Β' ΠΕΡΙΟΔΟΣ · ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ 12476 · ΚΥΡΙΑΚΗ 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΤΙΜΗ: 3 ε
Ο Γ. ΣΤΑθΑΚΗΣ ΠΑ ΤΟ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΒΟΛΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ:
Αιχμιί τη5 αναπτυξη5
η Νέα οικονομία
· Γνωση και εξωστρέφεια τα αερίο
για την παραγωγικη ανασυγκρότηση
 Ο ^ Ο ΣΗΜΕΡΑ 
ιιιΑ1ιιιιετιιιι“Ανι·ιι» 
π "εργε'"” · Επταετέ3 σταθερο φοροῆογικο ηεριΒαηησν 
ε"'Μ" ω ΜΜΜ” για προσέῆκυση αμεσων ξένων επενδύσεων _ _ , Ο
Μ” 'Ορόσημοτσ20ίδ:Ηωσωοφη έ
Οι καηηεε ποκωΜσεΜΜωΜ ]| `
ε ανοίγουν, σε αναπροσαρμσγη οσων των δεδομένων, · ω
/ ¦¦ 6¦ωΜ°" δημοσιονομικων αρχων, μέτρων φ
Ν ί και προσεγγίσεων
· Τα στεγαστικα δανεια φωτ κατοικία5
θα μείνουν μέχρι τέιῖσυ5 εποε
τη5 δευτερογενουε αγορα5
ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΒΑΡοΜεπο ΜΒΜ( Β5ΗΕ
Κοινωνία σε κρίση
με δημοκρατικα Έτσι μσΖέψ“με
°ν°κῇ°ωκ@ 2 δισ. ευρω απο
'Η σκέφτονται οιἘλληνες για την κυβέρνηση, το"5 Φ0Ρ0ΦΗΥὁδ£$
ΤΟ ιέῇ°$ "Β '°"°ν|κῇ$ · 1243 την αντιπολίτευση, τους πρόσφυγες και τη... ζωη τους , 5
«μεταποῆίτευση$»
Στις κάλπες ξηλώνεται 
ηπσλιτικη της λιτότητας Ισπανια Μο έ Π Αναῆυσει5 για τη νέα Χριστουγεννιατικη
- : ο -- κ κ ε ο ΡΕΠ°"“·Μ“Ἡἔἔἶ: νέο πΟλ1τἶκό στΣἐ ό.ρ ς ευρωπαικη συνοριοφυῆακη οῇονυχηα παρεα
μ ι και την υησθεση Ρίχτερ με πατε μεων6Μ
τον ΣΤΙΒΕΝ σοπι· 
 ΟΙ ΓΕΝΙΚΕΣ εκλογές που διεξαγονται  “Χ
: σημερα στην Ισπανία θα·μποροὐσαν να ; Ι
ΜΜΜ και σηματοδοτησουν το τέλος ενός πολιτικού
 κύκλου που ξεκίνησε με την πτώση του
 ε |Γ καθεστώτος του Φρανκσ, τη μεταβαση
στη δημοκρατία και το Σύνταγμα του
1978 η τον μερικό «ανασκεδιασμό» του
 "Ντ υφισταμενου μοντέλου.  ή ·ί .53
ί ΣΥΝΕΧΕΙΑ Στη ΣΕΛΙΔΑ 2 

Τελευταία νέα από την εφημερίδα